زبان بدن يا Body Language ارتباطات غير کلامي مي باشد که تفکر ، تصميم و احساسات بوسيله رفتارهاي فيزيکي ( حرکات بدن) بيان مي شود.شما وقتي شروع به صحبت مي کنيد همانطور که زبان شروع به تکان خوردن براي ايجاد صداهاي مختلف مي شود ، بدن نيز در همان حال شروع به حرکت نسبت به احساسات ايجاد شده بوسيله کلامهاي گفته شده مي کند.

چهره

حالت چهره به حرکت و موقعیت عضله های زیر پوست صورت بستگی دارد. حرکات این عضله ها عواطف یک شخص را به ناظرین منتقل می کند. انسان می تواند به صورت آگاه و یا ناخودآگاه حالت چهره خود را تغییر دهد و مکانیزم های عصبی کنترل این  حالتهای مختلف را بر عهده دارند.

ادامه مطلب!

تصویرگرها

دستان ، پاها و حرکت های قسمت های مختلف دیگر بدن مانند کشیدن تصویری بوسیله دستان در هوا و پا روی پا گذاشتن تصویر گر نامیده می شود. بعضی اوقات که ما به یک مکالمه و یا شخصی علاقه مند هستیم یکی از پاهای خود را جلوتر گذاشته که این کار باعث کمتر کردن فاصله بین ما و شخص می شود.

ادامه مطلب!

احساسات

یک تجربه آگاهی می باشد که بوسیله فعالیت شدید مغز و منبع آن یک سری از خوشی ها یا نا خوشی ها می باشد.احساسات معمولاً آمیخته ای با شخصیت ، انگیزش ، مزاج ، حال ، وضع  و در بعضی تئوری ها درک شخص است. این حس ها ممکن است از سمت شخص به نظر آید در حال فکر کردن نمی باشد اما پردازش مغزی ضرروی بوده به خصوص برای تعبیر و تفسیر رویداد ها.

ادامه مطلب!

تقلید

تقلید کردن در زبان بدن به رفتاری گویند که در آن یک شخص حرکت ، الگوی سخن و لحن یا چیز دیگری از شخص دیگر تقلید می کند.تقلید معمولاً در موقعیت های اجتماعی یا ما بین دوستان نزدیک اتفاق می افتد.این مفهوم و تقلید بر مفاهیم و درک دیگر افراد نسبت به فردی که در حال انجام تقلید است تاثیر گذاشته و می تواند باعث برقراری ارتباط  فرد با دیگران شود.

ادامه مطلب!

تحریک گر

تحریک گر(Manipulator) در زبان بدن به کارهایی که در صورت و اندام رخ می دهد مانند: گاز گرفتن لب ، خارش ،فشار دادن ، لمس کردن و مواردی که در آن یک شئ می تواند دخیل باشد و امثال آن جزو تحریک گر محسوب شود. دفعات استفاده از تحریک گرها آنقدر زیاد است که وقتی شخصی متوجه آنها شود مشاهده می کند که چطور مردم در اجتماع و به طور خصوصی این کار را انجام می دهند.

ادامه مطلب!

فضای شخصی - Lie To Me
/توسط

فضای شخصی

   فضای شخصی در زبان بدن یکی از مهمترین ابزارها در علم ارتباط غیر کلامی…

زبان بدن چيست ؟

what is body language_زبان بدن چیست
زبان بدن يا Body Language ارتباطات غير کلامي مي باشد که تفکر ، تصميم و احساسات بوسيله رفتارهاي فيزيکي ( حرکات بدن) بيان مي شود. مانند حالتهاي مختلف چهره ، حالت هاي بدن ، ژست ، حرکات چشم ، لامسه و استفاده از فضاي اطراف. همچنين با عنوان کينسيس (Kinesics) و يا ارتباط غير کلامي (non-verbal communication) نيز شناخته مي شود.

زبان بدن هم در انسان و هم در حيوانات وجود دارد اما نبايد با زبان گفتاري اشتباه گرفته شود زيرا زبان گفتاري داراي گرامر و دستورات خاص خود مي باشد در صورتي که زبان بدن بايد به طور گسترده مورد تفسير قرار بگيرد و داراي يک اصول و گرامر خاص نمي باشد.

علت تخصيص کلمه زبان به اين علم به دليل عمومي بودن آن در جهان همانند زبان گفتاري مي باشد.

اين علم توسط ري برد وسل (Ray Birdwhistell) انسان شناس سال هاي ۹۰ ميلادي کشف شده. او نام اين علم را Kinesics قرار داد که به معني حرکات چهره ، ژست و راه رفتن ، حرکات قابل مشاهده اندام بدن انسان مي باشد.

شما وقتي شروع به صحبت مي کنيد همانطور که زبان شروع به تکان خوردن براي ايجاد صداهاي مختلف مي شود ، بدن نيز در همان حال شروع به حرکت نسبت به احساسات ايجاد شده بوسيله کلامهاي گفته شده مي کند. اگر شما به ايتاليايي ها در حين صحبت در حالي که صدا را قطع کرده باشيد نگاه کنيد ممکن است فکر کنيد که آنها در حال رقصيدن باشند و علت آن اين است که آنها از حرکات غير کلامي نسبت به بقيه افراد جهان بيشتر استفاده مي کنند و به همين علت مي گويند که ايتاليايي ها افراد گرم يا با احساسي هستند.

دانشمندان بيشتر در حين صحبت هايشان از کلمه ارتباط غير کلامي استفاده مي کنند و معني آن تمامي اندام بدن که عبارتند از : دست ها ، پاها ، و صورت که حال مي تواند از انگشت کوچک دست شما باشد تا مردمک چشم شما.

۸ قدم اصلي خواندن ارتباط غير کلامي :

قدم اول :

زمينه را مشخص کنيد؛ آيا شما در ملاقات اداري ، دوستيابي و يا در يک جاي عمومي يا با چند دوست در حال وقت گذارندن هستيد ؟ آيا در حال پوکر بازي کردن هستيد ؟ زمينه بسيار مهم است براي مثال وقتي درحال خواندن زبان بدن خواهر خود هستيد نبايد به دنبال نشانه هاي جنسي باشيد، لبخند خجالتي او به اين معني نيست که مي خواهد با شما قرار بگذارد. در شرکت شايد رئيس شما دستانش را مشت کرده باشد اما بعيد است که شما را با مشت بزند.اما اگر در خيابان بوديد داستان فرق مي کند.زبان بدن چیست_whats body language?

همانطور که متوجه شده ايد زمينه به شما کمک مي کند تا به دنبال نشانه هاي درست در خواندن زبان بدن شخص مورد نظر بگرديد. وقتي در يک ملاقات اداري مي باشيد ، صحبت ها و کلماتي که استفاده مي کنيد در زمينه اداري هستنند ، زبان بدن نيز در زمينه اداري است.درمورد پروژه اي که نصف سرمايه آن گم شده بود در حال صحبت بوديم ، شخص صورت و گردنش را مي خاراند و مدام پا رو پا مي گذارد ، به سختي مي توانست بدون تکان خوردن روي صندلي بنشيند و معلوم بود که در حال دروغ گفتن بوده، اما تشخيص دروغ همين موضوع براي کارمندي که نياز است جايي باشد اما به دلايلي نمي تواند ملاقات را ترک کند صدق نمي کند.

اينکه با ملاقات يک شخص در بار اول بگوييم او سنگ دل است نشانه در نظر نگرفتن زمينه است. خيلي وقت ها پيش آمده که ما يک شخص را در ملاقات اول خجالتي فرض کرديم اما بعد از چندين ملاقات ديگر تازه متوجه شديم که چقدر فعال و پرحرف است.در نظر گرفتن زمينه به شما کمک بزرگي در خواندن درست زبان بدن آنها مي کند.

قدم دوم :

شخص را بيشتر بشناسيد؛ تا بتوانيد پايه (baseline) مشخص کنيد.اگر بخواهيم به صورت کلي به زبان بدن نگاه کنيم پايه گيري يا گرفتن Baseline يکي از جنبه هاي مهم زبان بدن است و اشاره به مجموع حرکات معمولي هر انسان در جهان دارد.بدون داشتن پايه ما حتي نمي توانيم زبان بدن شخص را بخوانيم.شخصي که در حال صحبت است مدام پاي خود را تکان مي دهد صرفاً نمي توان مضطرب شمرد چون او فقط دارد زبان بدن خود را بيان مي کند.هر شخصي براي خود يک سبد زبان بدن دارد که هميشه از آنها استفاده مي کند مانند پا رو پا گذاشتن که خود بنده شايد در يک ملاقات ۴ بار اين کار را انجام دهم.به همين دليل است که قبل از هرگونه تصميم بايد پايه زبان بدن شخص را تشخيص داد و منتظر حرکات غير منتظره بيرون از سبد زبان بدن شخص باشيم.

قدم سوم :8 قدم خواندن زبان بدن_8rulestoradbodylanguage

پيدا کردن حداقل ۴ نشانه از گروه نشانه ها؛ دنبال نشانه هاي واضح باشيد براي مثال دست به سينه نشستن و يا پا روي پا گذاشتن(بدن بسته) ويا دست و پاهاي باز (حالت برتري و باز بودن بدن) ، سر به يک سمت رفته (علاقه) ، سر به سمت پايين (داوري ، تصميم) ، سر رو به عقب (مخالفت ) ، سر در حالت متعادل (انديشيدن) ، کف دستها بالا (صداقت ، پيشنهاد) ، کف دست پايين ( امري) ، چشم تو چشم (لاس زدن ، قدرت) ، وضعيت شکم (روبرو به معني علاقه ، دور و به اطراف نشانه بي علاقگي) نزديکي بدن نيز مورد نظر است (نزديک بودن پا يا دست – علاقه ، دور بودن – بي علاقگي) ، نحوه خنده ( خنده هم تراز – علاقه ، غير هم تراز- استرس ، جعلي) ، رخ و اندازه بدن (بزرگ – قدرمت نما – باز ، کوچک – مطيع – فروتن – بسته) ، برقرار کردن تماس بدني ( علاقه مندي – تحت تاثير قرار دادن – وادار کردن – نفود کردن) ، هرگونه فشار مانند فشار دادن دندان ها ، خارش (ناراحتي ، آرام کردن) ، استفاده از اجسام براي درست کردن سد بين در شخص (ناراحتي – محافظت) ، فشار دادن لبها و يا گاز گرفتن (فکرهاي منفي)

چرا ۴ نشانه ؟ قطعاً شما نيتوانيد با ديدن يک نشانه از زبان بدن شخص يک معني به آن دهيد و در مورد شخص قضاوت کنيد. شما براي مطمئن شدن نياز به بيشتر از يک نشانه داريد. هرچه نشانه هاي بيشتري باشد تا بتوان آنها را به نشانه هاي ديگر مرتبط کرد. معني که به آن نشانه ها و زبان بدن مي دهيد دقيقتر خواهد بود.اکثر کساني که در زبان بدن به صورت حرفه اي فعاليت دارند حداقل با ۴ نشانه براي تصميم درست و معني دقيق موافق هستند.

قدم چهارم :

به دنبال تناسب بگرديد؛ منظور از تناسب ، تناسب بين حرفها و زبان بدن آنها مي باشد.براي مثال شخصي که در حال راستگويي مي باشد معمولاً با کف دستها رو به بالا(نشانه صداقت) صحبت مي کند که مي توان گفت حرفها و زبان بدن تناسب دارند. اما پسر بچه اي که با دستهاي مشت شده در جيب (نشانه تقلب) خود ميگويد که از مغازه شکلاتي دزدي نکرده است تناسبي بين حرفها و زبان بدن ندارد.حتي در بعضي اوقات ممکن است شخص ابتدا کف دستانش را رو به بالا دهد و دوباره آنها را در جيب خود بگذارد که اين دو باهم تناسب ندارند و در بدترين حالت شخص در حال دروغ گويي و در بهترين حالت مضطرب.

عدم توجه به تناسب مي تواند خواننده زبان بدن را گمراه کند و اگر بدون تناسب سعي در خواندن زبان بدن شخصي داشته باشيد ممکن است با نيرنگ مواجه شويد.

قدم پنجم :

تقليد زبان بدن ( Mirroring)؛ آيا حرکات و حالات مشابه بين دو نفر ايجاد شده ؟ تقليد در زبان بدن به معني حرکات مشابه ، وضعيت بدن ، وضعيت دستها ، پاها که بوسيله يک شخص انجام مي شود و بوسيله شخص دوم تقليد. تقليد مي تواند باعث تغيير کامل جريان صحبت ، تن صدا ، استفاده از کلمات ، نفوذ و حتي لهجه شود.اين پردازش که تئوري همسان سازي ارتباط خوانده مي شود مي تواند آنقدر عميق باشد که بر روي تعداد پلک زدن ، تنفس و حتي ضربان قلب تاثير تقلید در زبان بدن_mirroring in bodylanguageگذار باشد.اما خاطرتان باشد شايد تقليد از رئيس خود کار خوبي نباشد ولي ممکن است در يک مکالمه اي که با دوست خود داريد بعد از اينکه دوستتان دستانش را در جيبش قرار داد شما هم اقدام به همين کار کنيد.

چرا تقليد مهم است : همانطور که در يک رفاقت چندين ساله مهم است در ملاقات اوليه نيز مهم است. تقليد زبان بدن راهي براي تست و پايه گذاري رابطه در حال ايجاد است و کمک به ايجاد يک ارتباط مي کند.تقليداتي که ما انجام مي دهيم مي تواند در يک گروه بزرگ ، ملاقات دو يا چند نفره بدون آگاهي ما انجام شود. تقليد در يک گروه مي تواند هويت گروه را مشخص و همبستگي بين افراد گروه بوجود آورد. همانند گروه هاي ورزش ، افسران پليس ، آتش نشان ها ، همگي لباس فرم خاص خود را مي پوشند و همين مي تواند شروعي براي رفتارهايي باشيد که در آخر باعث مي شود گروه به شکل هم آهنگي کار کنند. تقليد مي گويد ما مثل هم هستيم ، به ما دو نفر نگاه کن ، ما همانند هم راه مي رويم ، مثل هم صحبت مي کنيم ، و بدن ما با هماهنگي حرکت مي کند پس ما بايد هم عقيده باشيم.

قدم ششم :

وانمود کنيد مخاطب شما لخت است؛ شايد عجيب باشد اما با اين کارخواننده زبان بدن مي تواند سطح تسلط ، قدرت ، راحتي و ناراحتي شخص را تشخيص دهيد.آيا دستانشان بر روي اندام تناسلي هست ؟ آيا آنها سينه هاي خود بوسيله دست به سينه نشستن مخفي مي کنند ؟ يا پاها را از هم باز کرده اند و آلت خود را به نمايش گذاشته اند ؟ آيا دستان خود را به معني بدون نگراني بالا گرفته اند ؟ يا خود را جمع کرده اند و حالت جنيني به خود گرفته اند ؟ هر کدام از اين ژست ها ، نشانه هايي از احساسات شخص باتوجه به ژست خواهد بود.

پاها درز بان بدن_legs in body language

اندام هاي تناسلي به احساسات ما وابسته هستند و زماني که احساس نا امنيتي و يا فروتني مي کنيم از آنها حفاظت مي کنيم.دستان ما همانند برگ جلوي قسمتهاي شخصي ما را مي گيرند و پاها بشدت درهم بسته مي شوند.زبان بدن در زمان انسان هاي اوليه بوجود آمد و آنها زبان بدن را بدون لباس متوجه يکديگر مي کردند.لباس در اصل يک تيکه پارچه براي پنهان کردن آلت تناسلي ، سينه ، پستان ، پاها و … مي باشد. يک انسان را تصور کنيد که دستها را پشت گردن خود گذاشته و سر به سمت عقب رفته وپاها از هم باز هستند.ژستي است که يک شخص مغرور ( يا متکبر) مرد به خود مي گيرد تا تمامي آلت خود را به بقيه نشان دهد. حقيقت اين است که اين نوع نشستن بسيار بي ادبانه است اما با پوشيدن لباس کمي بهتر جلوه مي کند و با توجه به اينکه شخص لباس پوشيده است مغز اندام زير لباس را در نظر نميگيرد ، اما منظور کاملا واضح بوده.

قدم هفتم :

وقتي دو به شک هستيد به پاها نگاه کنيد. آيا پاها در حال پرش هستند (انرژي عصبي – منتظر بودن – قصد ترک محل داشتن – هيجان)، آيا پاها به سمت در هستند (تمايل به خروج) ، به سمت بالا (شادي) ، ايستاده و قفل شده (فکر هاي منفي اما تمايل به خروج ندارد)، پاها در زير ميز (احساس نا امنيتي) ، به دور صندلي پيچيده شده (فکرهاي منفي – خود را محکم کردن-نشاط) ، دراز شده به سمت شخص(مجذوب شخص – علاقه مندي – تمايل)، به داخل کتقلید در زبان بدن_mirroring in bodylanguageشيده شده (بي علاقگي – ترس) ، پاها جفت شده همانند سرباز( آمدگي دريافت دستور)

چرا پاها ؟ گفته شده که پاها صادق ترين قسمت بدن است نسبت به زباني که آنها منتشر مي کنند ( منظور همان حرکات است)

پاها در زمانهاي اوليه بيشتر به کارهاي سنتي مشغول بوده اند مانند : فرار از شکارچيان ، اجتناب کردن از پا گذاشتن روي ماسه هاي داغ و ذغالهاي در حال آتش ، جهش و دويدن از مارها و عنکبوت هاي خزنده و يا تشخص سنگهاي سفت در کف درياچه براي عبور به همين علت پاها بيشتر با ساقه مغز ( reptilian brain) که به صورت مستقيم به محرک ها واکنش نشان مي دهد بیشتر بجاي تفکرهاي سختر که نياز به تحليل و فکر کردن دارد در ارتباط بوده. وقتي ما وحشت زده مي شويم نياز به فکر کردن نداريم تا آنها را جمع کنيم ، شروع به دويدن کنيم و يا يکباره حرکت آنها را متوقف کنيم. بلکه به صورت غريزي اين کارها را انجام مي دهيم. همانند دختري که با ديدن موش سريعاً پاهاي خود را روي صندلي مي گذارد.

قدم هشتم :

اعتماد به بينش خود. وقتي تمامي چيزها ناموفق بوده اند. از خود بپرسيد در مورد شخص چه حسي داريد ؟ آيا زبان بدن او در شش احساسات اوليه ( شادي ، ناراحتي ، ترس ، تنفر ، تعجب و عصابانيت) را دارا بود ؟ آيا آنها از نسبت به چيزهايي که گفته شده علاقه دست بر شانه در زبان بدن_shoulder touch in bodylanguageمندي نشان دادند يا بي علاقه گي ؟ آيا در حال لاس زدن هستند و يا سخت در تلاشند تا نيشخندشان را از شما پنهان کنند.هنگامي که نوبت به بينش مي رسد ، معمولاً بينش ها دقيق هستند. دانستن زبان بدن کمک به تقويت چيزهاي که ما در مورد شخص مورد نظرمان داريم ميکند. پس وقتي مشکوکيد به احساس خود اعتماد کنيد.

چهره

حالت چهره به حرکت و موقعیت عضله های زیر پوست صورت بستگی دارد. حرکات این عضله ها عواطف یک شخص را به ناظرین منتقل می کند. انسان می تواند به صورت آگاه و یا ناخودآگاه حالت چهره خود را تغییر دهد و مکانیزم های عصبی کنترل این  حالتهای مختلف را بر عهده دارند.

ادامه مطلب!

تصویرگرها

دستان ، پاها و حرکت های قسمت های مختلف دیگر بدن مانند کشیدن تصویری بوسیله دستان در هوا و پا روی پا گذاشتن تصویر گر نامیده می شود. بعضی اوقات که ما به یک مکالمه و یا شخصی علاقه مند هستیم یکی از پاهای خود را جلوتر گذاشته که این کار باعث کمتر کردن فاصله بین ما و شخص می شود.

ادامه مطلب!

احساسات

یک تجربه آگاهی می باشد که بوسیله فعالیت شدید مغز و منبع آن یک سری از خوشی ها یا نا خوشی ها می باشد.احساسات معمولاً آمیخته ای با شخصیت ، انگیزش ، مزاج ، حال ، وضع  و در بعضی تئوری ها درک شخص است. این حس ها ممکن است از سمت شخص به نظر آید در حال فکر کردن نمی باشد اما پردازش مغزی ضرروی بوده به خصوص برای تعبیر و تفسیر رویداد ها.

ادامه مطلب!

تقلید

تقلید کردن در زبان بدن به رفتاری گویند که در آن یک شخص حرکت ، الگوی سخن و لحن یا چیز دیگری از شخص دیگر تقلید می کند.تقلید معمولاً در موقعیت های اجتماعی یا ما بین دوستان نزدیک اتفاق می افتد.این مفهوم و تقلید بر مفاهیم و درک دیگر افراد نسبت به فردی که در حال انجام تقلید است تاثیر گذاشته و می تواند باعث برقراری ارتباط  فرد با دیگران شود.

ادامه مطلب!

تحریک گر

تحریک گر(Manipulator) در زبان بدن به کارهایی که در صورت و اندام رخ می دهد مانند: گاز گرفتن لب ، خارش ،فشار دادن ، لمس کردن و مواردی که در آن یک شئ می تواند دخیل باشد و امثال آن جزو تحریک گر محسوب شود. دفعات استفاده از تحریک گرها آنقدر زیاد است که وقتی شخصی متوجه آنها شود مشاهده می کند که چطور مردم در اجتماع و به طور خصوصی این کار را انجام می دهند.

ادامه مطلب!

تشخیص افراد خطرناک بوسیله زبان بدن - Lie To Me
, , , ,

افراد خطرناک

نشانه های افراد خطرناک در زبان بدن منظور از افراد خطرناک ، فردی که تمایل …
زبان بدن پاها - Lie To Me . ir
, , ,

زبان بدن پاها

زبان بدن پاها ما در هر حالتی که باشیم بدن با ما سخن می گوید. در زبان بدن،…
برخورد اجتماعی_social behavoiur
,

کلیدهای برخورد اجتماعی

9 کلید مهم در اولین برخورد اجتماعی فرض کنیم شما به یک مصاحبه دعوت شده اید و م…
فضای شخصی - Lie To Me
/توسط

فضای شخصی

   فضای شخصی در زبان بدن یکی از مهمترین ابزارها در علم ارتباط غیر کلامی…
تشخیص دروغ در زبان بدن_lietome.ir
/توسط

نحوه تشخیص دروغ

نحوه تشخیص دروغ  منظور از تشخیص دروغ در اینجا هرگونه فریب کاری و م…
فضای شخصی - Lie To Me
/توسط

فضای شخصی

   فضای شخصی در زبان بدن یکی از مهمترین ابزارها در علم ارتباط غیر کلامی…