, , ,

گاز گرفتن لب

گاز گرفتن لب در زبان بدن منظور از عمل گاز گرفتن لب در زبان بدن ممکن است به گوشه های لب و یا تمام لب باشد که مطمئنن شما هم چندین بار این عمل  را در شرایط و رویداد های گوناگون انجام داده اید برای مثال مشاهده یک غذای خوشمزه،اتفاقی ناگوار،عصبانیتی که ممکن است هر […]

امتیاز دهید
, , ,

زبان زدن

زبان زدن در زبان بدنزبان زدن در زبان بدن_Tounge_poke_in body language

حرکت فشار دادن زبان به جلوی لب ها یا لپ ها را زبان زدن گویند و در بعضی مواقع سر زبان از دهان بیرون آمده و یا مابین دندانها بوده مشاهده می شود. این کار ممکن است به صورت کامل یا از یک سمت از دهان  که در اثر بروز یک سری از احساسات مانند حرف های نا گفته،عصبانیت،پنهان کاری،در بعضی اوقات نشانه شرم و استرس،نشانه شوخی همراه با خنده،زمانی که دست شخص نسبت به کاری معلوم نشده و در بعضی مواقع نیز علت زبان زدن رو شدن دست او نسبت به کار مخفی که انجام داده می باشد.

زبان زدن در زبان بدن_Tounge_poke_in body language

اگر در هنگام صحبت با شخصی با این حرکت روبرو شده اید می بایست به سخنان او مشکوک شده زیرا احتمال تلاش در فریب دادن شما را داشته و یا تمامی داستان را توضیح نداده و یا به نحوی قسمت هایی از رویداد را توضیح نداده تا مخاطب به ذهنیتی که او در نظر داشته نزدیک شود.حرکت زبان زدن ممکن است بعد از گاز گرفتن لب انجام شود که نشانه عصبانیت و تنفر را می دهد.در بیشتر اوقات ممکن است بعد از بیرون آمدن زبان فشاری از سمت لب ها نیز وارد شود که نشانه اضطراب و در بعضی مواقع نیز می تواند به معنی خجالت باشد.

بعضی اوقات ممکن است زبان از یک سو به سوی دیگر در داخل دهان بر روی لب پایین به تعداد دفعات کشیده شود که این کار نشانه تفکر و تصمیم گیری است حتی در بعضی مواقع بعد یا قبل از عمل زبان زدن چانه به سمت بالا آمده که نشانه فکر کردن می باشد.همانطور که در ۸ قدم اصلی زبان بدن گفته شد زمینه بسیار مهم ممکن است عمل زبان زدن بعد از برنده شدن شخص در بازی پوکر بوسیله بلاف باشد و یا شخص سعی در خیس کردن لبهای خشک خود با زبان داشته باشد.زبان زدن در زبان بدن_Tounge_poke_in body language

 

امتیاز دهید
, , , ,

دست جلوی دهان

دست جلوی دهان در زبان بدن

دست جلوی دهان ( Mouth Guard ) این نشانه در بچه ها به وضوح تر دیده می شود و معمولاً وقتی کسی چیزی را نمی گوید (از روی اجبار یا برای مخفی نگه داشتن) این حرکت را انجام می دهد. کودکان نیز وقتی نمی خواهند چیزی بگویند دستان خود را جلوی دهان قرار می دهند .در بعضی اوقات نیز انگشت شست بر روی گونه فشار می آورد. ممکن است به جای دست از مشت و یا انگشت ( در بزرگسالان) استفاده شود که به معنی دروغ و یا نگفتن آن حرف می باشد.

دست جلوی دهان در زبان بدن_mouth block gesture bodylanguage

خیلی از آدم ها سعی می کنند که این حرکت را با یک سرفه جعلی مخفی سازنند.اگر کسی که در حال صحبت است این نشانه را انجام دهد به معنی دروغ بودن آن حرف است و اگر شخصی که در حال شنیدن حرف های شما باشد این حرکت را انجام دهد فکر می کند که شما در حال دروغ گفتن یا از گفتن نظر خود ( به دلیل منفی بودن آن نسبت به شما ) خودداری خواهد کرد.

نشانه در عمل : کارفرما بعد از اینکه به کارمندان خود گفت که این ماه شرکت ضرر کرده و کمی دیرتر حقوقها پرداخت می شود دست خود را جلوی دهان قرار داد و یکبار سرفه کرد.

شخصی که را حال قرار با یک دختر زیبا بود ، انگشتان خود را بر جلوی دهان خود قرار داد و از بودن در کنار یک دختر زیبا احساس کمرویی می کرد.

شخصی که در حال گفتن یک راز به دوست خود بود آرنج یکی از دستان را روی میز قرار می دهد و همینطور که در حال صحبت بوده شروع به حرکت انگشتان خود بر روی لبهای خود بوده.

این نشانه به تنهایی قابل تشخیص می باشد ودر بیشتر نیازی به نشانه های دیگر می باشد. همچنین این نشانه در زبان بدن به هیچ عنوان نشانه خوبی نمی باشد و نشانه بی اعتمادی ، دروغ گویی ، ناراحتی ، کمرویی می باشد و برای مخاطب نشانه جالبی نیست.

 

امتیاز دهید
, , , ,

نیشخند

نیشخند در زبان بدن

یا خنده ای تحقیر آمیز (Contempt) است به عبارتی شما خود را بالاتر از مخاطب خود می دانید برای مثال : وقتی مخاطب به داستانی اشاره می کند شما با نیشخند اشاره می کنید که من تا آخرش را می دانم.نیشخند در زبان بدن_Contempt in bodylanguage

نشانه نیشخند می تواند همراه با نگاه به سمت پایین ، دستها به  حالت ” داری چی کار می کنی ” ، پوز خند زدن ، لبهای سفت شده وحرکت سر انسان به سمت دیگری باشد ،همراه با عصبانیت ، کشیده شدن چشمها ، لبها به سمت جلو آمده و گوشه دهان به سمت عقب کشیده شده ، می تواند همراه با پوزخند (Sneering) می باشد که باعث چروک شدن روی دماغ باشد

این نشانه ممکن است همراه با خنده ای باشد که در آن گوشه های لب به صورت نا برابر کشیده شده اند و یک سمت بیشتر از سمت دیگری به گوشه تمایل دارد.یا باعث بالا رفتن لب پایینی شود که در این صورت گوشه های لب به سمت پایین خواهد آمد  ( نیشخند عصبی)

نیشخند بیانگر چه احساساتی می باشد :
نیشخند در زبان بدن_Contempt in bodylanguage

تنفر

مخالف بودن

عصبانیت

کمبود احترام شخص نسبت به شما

حرکت های بعد از این عمل نیز بسیار مهم هستند چون نشانگر احساس طرف نسبت به شما در آن لحظه می باشند.

نیشخند می تواند در وضعیت های محتلف باشد :

نیشخند در زبان بدن_Contemp in bodylanguage

وارد شدن یک عضو جدید به گروه

یک ایده کاری

برخورد با کارفرما و شخص بالا دست و یا پایین دست

مشکل در رابطه

نشانه در عمل : مکالمه همانطور که به سمت سیاست رفت از بد به افتضاح کشیده شد. وقتی حتی نمی توانستند چشم تو چشم در مورد بحث به هم نگاه کنند، او دماغش را چشین دار کرد ، چشم ها را به صورت کشیده و تنگ کرده لبهای خود را سفت کرده که یک تمایلی به راست داشت سر خود را تکان داد ، معنیش کاملاً معلوم بود

حالت نیشخند به هیچ عنوان نشانه خوبی برای مخاطب نمی باشد مخصوصاً در رابطه های عاطفی.نیشخند در زبان بدن_Contempt in bodylanguage

بخاطر داشته باشید که بعضی اشخاص به شما نگاه خواهند کرد و نیشخند خواهند زد و بعضی دیگر به سمت دیگری نگاه کرده این حالت را از شما مخفی نگه می دارند.

کدام نوع بدتر است آنکه به چشمان شما نگاه کنند و نیشخند زنند  یا از شما مخفی نگه دارند ؟

 

امتیاز دهید
, , ,

حالت اهانت

اهانت کردن در زبان بدن

حالت اهانت کردن (Scorn) در زبان بدن یک حالتی که عضله شیپوری که در دو سمت گونه قرار دارد کشیده می شوند تا گوشه های لب را به سمت گوش ببرند که این باعث می شود در گوشه دهان و گونه گودی ایجاد شود.این نشانه می تواند در یک ثانیه رخ دهد.به این نشانه پوزخند هم گویند که نوعی نیشخند ولی همراه با بی احترامی بیشتری می باشد.

این نشانه می تواند در کمتر از ثانیه رخ می دهد و بعد با یک محرک دیگر مانند نیشخند برانگیخته شود

تعریف دیگری می توان گفت که این نشانه مخلوطی از نشانه عصبانیت و تنفر است که دارای نشانه های زیر می باشد :

چروک های رو دماغ اهانت کردن در زبان بدن_Scorn in bodylanguage

سفت شدن لب ها

ایجاد حفره در گوشه دماغ و گونه

ایجاد حفره در گوشه لبها

نشانه در عمل : کارمندی که در حال تعریف از کار خود بود همکارش با یک پوزخند حرف او را قطع کرد و گفت : شما کار رو به نحو احسنت انجام دادید. پیام پوزخند بی احترامی به شخص و اهمیت نداشتن کار کارمند بوده.

همچنین برای تصویر سازی Scorn یا حقارت به یک بوی تعفن آمیز فکر کنید.

پوزخند را نیز می توان در کارمند های که فکر می کنند از رئیس خود بیشتر می دانند اما به دلیل ترس از اخراج چیزی نمی گویند و یا جوانهایی که نسبت به قانون بی اهمیت هستنداهانت کردن در زبان بدن_scorn in bodylanguage

در کل باید گفت پوزخند یک نشانه زشت هست و در صورت دیدن آن روی صورت کسی نشانه اهانت است

پوزخند بیانگر چه احساساتی می باشد :

بی احترامی

قبول نداشتن سخنان شخص مقابل

مخالفت با ایده کاری

 

 

امتیاز دهید