نشانهای علاقه در زبان بدن زن

 ۲۰ نشانه علاقه و میل در زبان بدن زن

بعضی از حرکاتی که در زبان بدن زن مشاهده می کنید در مرد ها وجود نداشته و آنها از بعضی از نشانه هایی که زنها انجام می دهند استفاده نمی کنند .در اینجا ۲۰ نشانه در زبان بدن زن که نشانه علاقه مند بودن به جنس مخالف خود را داشته معرفی کرده ولی می بایست توجه کنید که زمینه برای برداشت و ترجمه درست هر نشانه بسیار نقش مهمی داشته.

۱- سرکج و لبخند

سرکج و لبخند در زبان بدن_Body language

این نشانه در زبان بدن زن رایج ترین نشانه از لاس زدن و علاقه است.نمایانگر مطیع بوده ،علاقه و مزاج جذاب از سمت خانومی که در حال انجام است بوده.در یک جمله کوتاه : من متوجه تو شده ام و از چیزی که می بینم را دوست داشته و چون نمی توانم چشم بردارم به صورت یواشکی نگات می کنم. لبخند من برای این است که من احساس خوبی دارم و می خواهم تو بدانی.این نشانه معمولا بسیار سریع بوده و برای جلب توجه بوده و معمولا اگر مرد بعد از چندین بار انجام این نشانه بوسیله زن متوجه آن نشود زن بیخیال مرد شده و او را خنگ برای دوستی به حساب آورده.بعضی اوقات نیز در حین مکالمه با زن نیز این اتفاق افتاده که نشانه علاقمندی زن به مخاطب خود است.

۲- اشاره کردن بوسیله زانواشاره کردن بوسیله زانو در زبان بدن

این نشانه در زبان بدن زن بیانگر علاقه و تمرکز می باشد.اگر پا و زانو زن به سمت مرد اشاره کند زبان بدن زن در حال نشان دادن مردی که چشم زن را گرفته می باشد.همچنین پای بیرونی می تواند به عنوان یک مانع در برابر کسی که به فضای شخصی زن وارد شده باشد.اگر پاها و زانو به سمت بیرون اشاره کنند می تواند نشانه بدی بوده ( مخصوصا اگر سمت درب خروجی باشد) که به صورتی به عنوان مانع بین دو شخص درآمده.هرچه پا بیشتر در معرض دید باشد نشانه علاقه مندی بیشتر می باشد.

۳- نگاه نزدیکتر

نگاه ار روی عینک زبان بدن_body language

برداشتن عینک آفتابی در زبان بدن زن از روی صورت که این یک نشانه جنسی بسیار واضح بوده به معنی : تو ارزش نگاه کردن از نزدیک را داشته و من می خواهم تو بدانی که من به تو نگاه می کنم.در عکس گذاشته شده خانوم دهان خود را کمی باز کرده که این نیز یک نشانه جنسی به عنوان ” من آمده بوسیدن هستم یا تو نفس من رو گرفتی ” ترجمه می شود.این یک نشانه نسبتا عمومی در مهمانی های صبحگاهی و یا مکان هایی همانند پارک و استخر و جاهایی که ممکن است نشانه های نامحسوس دیگر مورد توجه قرار نگیرند.نگاه نزدیکتر در زبان بدن زن معمولا با عینک آفتابی هایی که دید را سخت کرده بیشتر اتفاق افتاده اما ممکن است با عینکهای طبی نیز رخ دهد.حرکت دست زن به سمت عینک توجه مرد را به خود جلب می کند.

۴- سرخ شدن لپ ها

به طور کلی لپ ها در زبان بدن زنان در دو صورت سرخ شده، یکی احساس مجذوبیت یا احساس شرم. هر دو اینها زمانی رخ داده که احساسی در زن برانگیخته شود.

ژست در زبان بدن

۵- ژست دل ربایی

این حرکت در زبان بدن زن زمانی رخ می دهد که مرد در یک فاصله متوسط بوده و زن نیز کاملا در مورد تفکر خود شکی نداشته و می خواهد آن را نمایش دهد.قوس دادن کمر خود برای خوب نشان دادن پشت خود و کشیدن خود (برای جوانان) . سینه ها را به سمت جلو آوردن و بازی با موهای مجلل خود.این خانوم یک حرکت معمولی را به یک نشانه اغراق آمیز جنسی و رومانتیک تبدیل کرده.این حرکت معمولا در مکان های شلوغ و عمومی و جاهایی که نشانه های ساده تر و آرامتر به چشم نمی خورند انجام می شود.

۶- زبان به لب زدن ( لیسیدن لب)

لیسیدن لب و زبان زدن به لب زبا بدن

به عنوان یک نشانه جنسی ، این نشانه در زبان بدن زن یک نوع دینامیت محسوب می شود و مردها واکنش شدیدی به این حرکت نشان داده.دلیل این حرکت در بیشتر اوقات یا نشان دادن میل جنسی و جلب توجه کردن زن دا برابر مرد بوده.اگر زن زبان خود را در گوشه لب گذاشته و به آرامی لب بالایی خود را لیس زند او به صورت ناخودآگاه یا خودآگاه نشانه من خیلی علاقه مند هستم را به مرد می فرستد.به این معنی نیست که زن می خواهد مرد از روی میز شیرجه زده و شروع به نزدیکی کند اما به این معنی هست که او بسیار علاقه مند می باشد.اگر این نشانه قبل از هرگونه حرکتی مطمئن شوید که نشانه جنسی بوده نه بخاطر لب های خشک زن.

۷- لمس یا دست زدن به اشیاء

روانشناسان بر این باورند که مردم غالبا احساسات درونی خود را به اجسام بیرون منتقل کرده.برای مثال بوسیله دست زدن به یک لیوان نوشیدنی او می گوید من را لمس کن یا بوسیله مالیدن خودکار به لب های خود می گوید ” بوسم کن”.این نشانه ها لمس کردن اشیاء در زبان بدندر زبان بدن زن نباید با پریشانی و استرس اشتباه گرفته شود که نشان دهنده این است که زن ترجیح می دهد در مکان دیگری باشد.سرعت این نشانه بسیار مهم بوده اگر آرام و لطیف انجام شود نشانه خوبی است و اگر سریع و نامنظم انجام شود نشانه خوبی نبوده.خودکار،عینک (مخصوصا آفتابی)،لیوان ( قوطی نوشابه و امثال آن) اجسام متداول در استفاده از این نشانه بوده.در نظر داشته باشید بعضی از لمس ها نیز از روس اضطراب و ناراحتی بوده و نباید آن را اشتباه گرفت.

۸- لمس و دست زن به بدن خود

لمس بدن خود زن زبان بدن

به طور کلی لمس خود در زبان بدن معانی متفاوتی داشته.در زبان بدن زن اگر او هنگام صحبت و یا نگاه به مردی قسمت های خاصی از بدن خود لمس کند برای جلب توجه مرد و شاید تمایل به لمس کردن او بوسیله مرد بوده. مچ پا،ساق پا،ران پا،سینه،گردن از قسمت های مورد علاقه زن برای دست زدن بوده.زن ها می دانند که با این کار به طور ناخودآگاه بر مرد ها اثر گذاشته و انجام این عمل به طور ناخودآگاه نشانه خوبی از احساسات زن بوده.

۹- من کاملا بازم

باز نشستن زن در زبان بدن

زمینه در تشخص علائم بسیار مهم بوده.خیلی زن ها هیچوقت در حالی که لباس دامن دار می پوشند این نشانه را انجام نخواهند داد.از بچگی به دختران یاد می دهند که نحوه صحیح نشستن با پاهای به هم چسبیده بوده.به همین علت در زبان بدن زن نشستن با پاهای جدا از هم یک نشانه جنسی قدرتمندی بوده.اما اگر این نشانه در زبان بدن زن بعد از یک پیاده روی طولانی بوده بیشتر مربوط به راحتی بوده تا جنسی.بعضی بر این باورند که باز کردن پاها توسط زن نشانه میل و رقبت را نیز داده.

۱۰- باسن دوست داشتنی من

قسمت پایین زن، چه در پستانداران و انسان ها برای مردها قابل توجه است.متاسفانه عمل های جراهی برای بزرگتر کردن دو قسمت باسن در بسیاری از کشورها زیاد شده و مهمترین صفت زن برای جلب توجه کردن داشتن یک باسن قوس دار بوده به نحوی که داشتن باسن صاف قابل قبول نمی باشد،(همانند برزیل).این نشانه به نحوی می باشد که زن دست خود را بر روی یک سمت لگن گذاشته و از بالا به پایین آن سمت کشیده تا پرزهای فرضی را برداشته و در بعضی اوقات بدن خود را به طرفی برده ( سر ، سینه و شاید شکم به طرف چپ یا راست) تا مرد نگاهی به اندام و زیبایی پشت و پایین زن انداخته.یک دست نیز معمولا بر روی شکم قرار گرفته تا این کار را کمی غیر علنی نشان داده که زن در حال قوس دادن کمر برای نمایش برجسته تر پایین تنه خود بوده.این نشانه می تواند بعد از بلند شدن زن از روی صندلی نیز نمایان شود که این نشانه به معنی مطمئن شدن از اینکه پشت شخص مرتب و تمیز بوده و یا برای جلب توجه آقایان بوده.

۱۱- لب های جدا از هم / آماده برای بوسیدن

لبهای غنچه آماده لب گرفتن زبان بدن_bodylanguage

این نشانه در زبان بدن زن نشانه ای نیست که در صحبت های معمولی ( لاس زدن ) نمایان شود و یک نشانه جنسی بسیار قوی بوده.بعضی اوقات به صورت ناخوداگاه انجام می شود.در صورتی که شما به صورت دوست دختر یا زن خود بسیار نزدیک شده لب های او ممکن است به صورت ناخودآگاه به این شکل شده که نشان دهنده آماده بودن برای بوسیدن است.در این نشانه چانه کمی به سمت بالا آمده و لب ها از هم جدا شده و آماده بوسیدن می شوند.این معمولا یکی از آخرین نشانه در رابطه ای در حال پیشرفت بوده و به نشانه این که ازحالا تماسهای فیزیکی مجاز بوده.مطالعات نشان داده زن هایی که به دنبال شریک جنسی بوده از رژلب هایی استفاده می کند که به رنگ نوک سینه و یا لبهای مهبل نزدیک بوده؟اتفاقی ؟

۱۲- لمس گردن

دست به گردن در زبان بدن

گردن زن یکی از حساس ترین قسمت های تحریک کننده های جنسی بوده و لمس گردن توجه مرد را به خود جلب کرده. علت آن را می توان به علاقمندی مردها به پوست نرم و لطیف زن اشاره کرد و گردن یکی از اندام هایی می باشد که نمایش آن در اجتماعات قابل قبول می باشد.پوست نرم و لطیف نشان دهنده جوانی و سالم بودن نیز بوده که دو عامل اصلی در زمانی می باشد که مرد به دنبال جفت می باشد.گردن همچنین قسمتی بسیار حساس در زبان بدن زن بودن و دست زدن به گردن باعث ایجاد آرامش و محبت می شود.

۱۳- سر یا موها را پرت کردن

سر و موها را تکان دادن - افشون کردن در زبان بدن

بدن انسان نسبت بدون مو است.می توان گفت هیچ نوع پستانداری نیست که موهای بدن او به اندازه انسان کم باشد (خرندگان، ماهی ها و پرندگان مورد بحث نیست).موهای بلند از قدیم نشانه زنانه گی و سالم بودن زن بوده و با پرتاب کردن سر و موهای خود زن تمایل به نشان دادن سالمی ، شادابی و اعتماد به نفس خود بوده.بررسی ها نشان داده موهای بلند نشانه زنانگی و نرمی و موهای کوتاه نشانه مردانگی و سختی بوده برای مثال می توان به سربازها و خواننده های مرد اشاره کرد.

 ۱۴- جویدن لبگاز گرفتن لب در زبان بدن

مردها عاشق این زبان بدن زنن هستند.دلیل پیداش و علت تحریک کننده زیاد این نشانه یک معما است اما چیزی که واضح است وقتی زنی شروع به جویدن لب پایین خود کرده به مرد به طور خودکار تزریقی از تستسترون داده.لب پایینی به آرامی با دندان ها گرفته شده و سپس با یک حس نفسانی ( در بعضی اوقات شهوانی) رها می شود.اگر به صورت عالی و بدون توجه به اطراف انجام شود می تواند مرد را به ذانو درآورده.بطور بد انجام شود یک حرکت مسخره و زشت به نظر خواهد رسید.

۱۵- تلنگر به موها

دست به موها زبان بدن_body language

خواندن زبان بدن زن همیشه آسون نبوده.برای خانوم ها تلنگر به موها یا چرخاندن آنها و در کل بازی کردن با موها یکی از حرکات مورد علاقه ی آنها بوده و دلیل تاثیر گذاری آن برای آقایان هنوز مشخص نبوده.در این حرکت به دلیل عقب بردن موها گردن زن نمایان می شود.بعضی ها بر این باورند که این کار به زن اجازه می دهد که زیر بغل خود را به مرد نشان داده و همچنین یک نسیمی از خود ( عطر و موارد مشابه) را به سمت مرد فرستاده و بعضی گویند نشانه سلامتی زن و موهای او بوده.
این حرکت نیز ممکن است تنها به لمس دست به موها نیز ختم شود که در این صورت باید سرعت انجام حرکت را مورد بررسی قرار داد در صورت سریع بودن وتکان ناگهانی یا موها را ازسر خود کندن به معنی اینکه زن تمایلی به صحبت نداشته و یا احساس ناراحتی کرده و تمایل به ترک مکان را دارد. در زبان بدن زن برای جلب توجه عمل لمس مو به آرامی و با یک لطافت خاصی صورت گرفته.همین حرکت را با یک لبخند مخلوط کنید می توانید یک نشانه علاقه مندی قوی را مشاهده کنید.

۱۶- مردمک چشممردمک چشم در زبان بدن

بزرگ شدن مردمک چشم به معنی ترس و یا حس شهوانی بوده.کسی که مردمک چشم او بزرگ بوده زیبا تر به نظر می رسد. در مکانهای تاریک نیز مردمک بزرگ شده به همین علت است در کافی شاپ ها بیشتر از دکور تیره و چراغهایی با نور کم استفاده کرده تا حالت رومانتیک داشته و باعث گشاد و بزرگ شدن مردمک می شود.در زبان بدن زنان نیز در صورت علاقه جنسی به مخاطب خود این نشانه پدیدار شده.باید مطمئن باشید که شخص از لنز یا قطره هایی که باعث بزرگ شدن مردمک می شود استفاده نکرده.

۱۷- مثلث لاس زدن

این تکنیکی است که زن در آن ابتدا به چشم چپ سپس به چشم راست و بعد به دهان شما نگاه کرده و این روند را تکرار می کند.ترتیب نگاه چشم ها ممکن است متفاوت باشد اما معمولا دهان آخرین نگاه بوده.

۱۸- لب های غنچه شده / بوسیدن هوا

لبهای غنچه شده در زبان بدن

بعضی از زنان به صورت طبیعی لب های برجسته و غنچه مانند دارند که این برای مردان مورد پسند و زیبا بوده.این کار در زبان بدن زن کاملا خودآگاه و بدون تردید انجام می شود و زمانیکه لب خود را غنچه کرده برای جلب توجه و جذابتر نشان دادن خود بوده.( هنگام عکس گرفتن). اما اگر این نشانه در هنگام چشم تو چشم شدن با مردی انجام شود می تواند نشانه میل جنسی و یا علاقه زن به مرد باشد.توجه داشته در هنگام فکر کردن نیز لب می تواند جمع شود ونباید آن را اشتباه گرفت. در لب های غنچه کمی سر نیز به جلو ( سمت شخصی که علاقه مند بوده ) رفته.اینکار توسط بعضی زنان می تواند یک مرد را به آتش کشیده.بعضی از زنان در استفاده از عضلات کوچک لب های خود کنترل بیشتری داشته به همین علت برای آنها این نشانه ، نشانه میل و رقبت جنسی بوده.

۱۹- ضربه به کفش

بازی با کفش یا ضربه به کفش در زبان بدن

خواندن زبان بدن کفش و پاهای زن به عنوان قسمتی از زبان بدن می تواند خود یک کتاب باشد.در یک نگاه کلی این حرکت نشانه قوی وظریف بوده و پیغامی به مرد می دهد ” با بیرون آوردن نصف کفش خود من نشان می دهم که دارای آرامش،راحتی می باشم.”همچنین برای بیشتر مردان ( حتی کسانی که قبول ندارند) پا و انگشتان زن جذاب است.زنان جهان به دلیلی میلیون ها برای کفش و پدیکور خرج میکنند اینطور نیست ؟

۲۰ – تقلید

در مورد تقلید در نوشته دیگری صحبت شده و اینجا نیز خوب است اشاره ای به آن شود.تقلید یکی از راحترین راه ها برای ایجاد یک رابطه روان و عادی می باشد زنان زبان بدن مخاطب خود را در صورت علاقه به شخص یا موضوع مطرح شده از این نشانه برای نمایان کردن علاقه و میل خود استفاده می کنند.

تقلید زن در زبان بدن زن

امتیاز دهید
2 نظرات

نظر دهید

نظر یا سوال خود را
همین حالا مطرح کنید!!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =