نشانهای علاقه در زبان بدن مرد

۱۵ نشانه علاقمندی و میل در زبان بدن مرد

مردها برای نشان دادن علاقه و جلب توجه همانند زن ها از زبان بدن استفاده می کنند.تشخص زبان بدن مرد به طور عادی  آسانتر از زبان بدن زن بوده و همانطور که در مورد زبان بدن زن اشاره شد بعضی از حرکاتی که مرد انجام می دهد در زن نبوده و بلعکس این موضوع نیز وجود داشته.مورد بعدی که بنده سعی می کنم در پست های مهم به آن اشاره کنم زمینه بوده زیرا بسیاری از نشانه ها در زمینه های متفاوت معانی دیگری داده و برداشت اشتباه ممکن است به شرمساری یا حرکتی غیر منتظره از شخص منجر شود. بعضی از نشانه ها نیز در کسری از ثانیه رخ داده که رویت آنها سخت بوده.در ادامه به ۱۵ نشانه رقبت و علاقمندی در زبان بدن مرد اشاره می کنیم.

۱- نگاه های متعدد و سریعنگاه متعدد در زبان بدن مرد

این نگاه معمولا به مدت یک تا سه ثانیه می باشد یا تا موقعی که شما به او نگاه کنید یا سر خود را در جهت او چرخانده و به دلیل اینکه چشم زنها زاویه دید بیشتری نسبت به مردها داشته متوجه شدن اینکار سخت نبوده و مرد ممکن است بعد از برگرداندن سر لبخندی زده تا توجه شما را به لبخند خود جلب کند.مردهای مسلط تر ممکن است با برگشت سر شما به سمت او به شما برای چند ثانیه با لبخند نگاه کند.معمولا مرد منتظر نشانه ای از سمت زن به عنوان حس مشترک (لبخند ، نگاه ) بوده.اگر شما در یک جمع سه نفره ( یک مرد ، دو زن ) بوده و مرد در حال صحبت، بیشتر به شما نگاه کرده و همراه لبخند است نشانه علاقه مندی در زبان بدن مرد بوده مخصوصا اگر سوالی از سمت شما بوده و مرد حرف خود را با نگاه و لبخند به شما تمام کرده که این نگاه ممکن است کمی طولانی تر از معمول بوده که نشانگر تمایل او به صحبت شما بعد از اتمام سخنان او بوده در بعضی اوقات نیز تنها نشانه احترام است.فاصله نیز در مدت زمان نگاه کردن تاثیر داشته و فاصله بیشتر ممکن است با نگاه های بیشتری همراه باشد.در نظر داشته باشید نگاه ها می تواند به دلیل استرس و خجالت نیز سریع قطع شده.

۲- لبخند زدنلاس زدن و لبخند در زبان بدن مرد

لبخند زدن در زبان بدن مرد نشانه واضحی از علاقه بوده در صورتی که با نگاه به سمت شما همراه باشد می تواند نشانه قدرتمندی باشد.اگر او در حال صحبت با دوستان خود و خندیدن می باشد و بعد نگاهش به شما افتاد به معنی علاقه قمندی نبوده و لی اگر این کار به تعداد متعدد تکرار شد به معنی این می باشد که او با خنده ی خود سعی در جلب توجه شما داشته و صدای خنده نیز کمی بلندتر و شدیدتر از معمول بوده.لبخند از یک سمت لب همانند نیشخند نیز می تواند برای جلب توجه شما نشانه ای از سمت مرد باشد.

۳- نگاه به قسمت های خاص

در بیشتر اوقات نگاه ما در اولین برخورد با جنس مخالف به صورت و چشمان نبوده بلکه تحقیقات نشان داده نگاه به سمت قسمت هایی که برانیختگی جنسی را همراه داشته می باشد.این عمل در مردها بیشتر نسبت به زن ها انجام شده.اگر شما مچ مردی را که به قسمت هایی مانند باسن ، سینه ، رحم، مچ پا  نگاه می کند را گرفته اید، ممکن است در حال بررسی فیزیک شما و البته اگر با نشانه های دیگری نیز همراه بوده می تواند نشانه  علاقه مندی نیز باشد.معمولا بعد از بررسی فیزیک شخص ، اگر مرد تمایل داشته باشد برای ارتباط بیشتر نشانه هایی از خود نمایان کرده و یا به سمت مخاطب آمده.

۴- مشاهده و روبرو شدنمشاهده و روبرو شدن در زبان بدن مرد

مردی که به شما علاقه داشته ممکن است سعی کند در مکان هایی با بهانه های مختلف با شما روبرو شده.برای شما اگر در اداره و یا دانشگاه مردی می باشد که از شما سوالات زیادی پرسیده و یا وقتی شما به آشپرخانه اداره رفته او هم پشت شما به بهانه ای آمده یا در سلف دانشگاه در نزدیکی شما و یا برای غذا خوردن پیش شما آمده می تواند نشانه علاقه مندی شخص و تلاش برای باز کردن صحبت و یا مشاهده نشانه ای از سمت شما باشد.معمولا مردها درهنگام باز کردن صحبت کمی نسبت به حرف های خود حساس بوده و ممکن است کنار شما در حال تلاش برای پیدا کردن حرفی باشد تا صحبت را باز کرده.در بعضی اوقات شاید خودتان نیز تعجب کنید بگید :  چرا این یارو هی میاد جلو ما ؟ حالا شما می دانید که احتمالا خیره.

۵- تقلیدتقلید در زبان بدن مرد

در نوشته دیگری به طور کامل در مورد تقلید صحبت شده و در اینجا نیز اشاره ای می شود.وقتی در حین کار گروهی ، دونفره و یا در کافی شاپ در حال صحبت هستید و مخاطب شما حرکت شما را تقلید می کند به معنی علاقه مندی به آن موضوع و شما بوده.این کار در فاصله های زیاد ممکن است از سمت مرد با شدت بیشتری برای جلب توجه و خنده دار نشان دادن خود انجام شود که اگر از سمت شما نشانه ی علاقمندی فرستاده شود می تواند به آمدن او به سمت شما برای باز کردن صحبت و آشنایی بیشتر باشد.

۶- سرکج و لبخند

در زبان بدن مرد کج کردن سر به ویژه در هنگام مکالمه ( سر به طرفی رفته ) و نمایان شدن لبخند بر روی لب های شخص سرکج و لبخند در زبان بدن مردنشانه علاقه به شخص به موضوع را مطرح می کند.مرد ممکن است سر خود را کج کرده و لبخندی به شما زده و انتظار بازتاب نشانه لبخند را از شما داشته.اگر از فاصله ای دوری باشد می تواند منجر به نزدیک شدن شخص به فضای شما برای شروع یک مکالمه باشد.در صورتی که در هنگام مکالمه در رستوارن یا کافی شاپ باشد نشانه علاقه مندی و در صورتی که مردمک چشم او نیز گشاد شده باشد نشان از برانگیختگی جنسی بوده. به این نکته اشاره می شود که در رستوران ها و کافی شاپ هایی با دکور تیره مردمک چشم برای دریافت نور بیشتر بزرگ شده .

۷- بالا انداختن ابرو

عمل بالا انداختن ابرو در زبان بدن مرد در هنگام روبرو شدن با زن نشانه علاقه مندی یا تعجب بوده.این حرکت همراه با لبخندنگاه کردن در زبان بدن مرد زمانی که دو دوست صمیمی همدیگر را می بینند نیز اتفاق افتاده که به معنی دوستی و خوشحالی و خوش آمد گویی از دیدن رفیق خود بوده.همین نشانه زمانی که از سمت مرد برای زن رخ میدهد که آمیزش آن با لبخند و در بعضی اوقات سرخ شدن لپها نشانه خوش آمد گویی ، خوشحالی از روبرو شدن با شخص بوده و مرد شاید تمایل به آشنایی بیشتر با زن را داشته باشد.عمل بالا انداختن ابرو در هنگام سلام کردن و روبرویی اولیه شاید تا ۳۰ ثانیه بر روی صورت شخص برای نمایش میل و گرمی نمایان باشد و معمولا بعد از اتمام سلام و احوال پرسی به اتمام رسیده.همانطور می تواند این حرکت به طور متعدد با نگاه کردن به زن و لبخند همراه باشد ( در فاصله های دور ممکن است زمان بیشتری صرف شود تا زن متوجه علاقه مندی مرد شود.) در هنگام صحبت نیز برای مطیع و فروتن نشان دادن خود ممکن است در زبان بدن مرد پدیدار شود.بالا انداختن ابروها نیز می تواند ب نحوه هایی متفاوتی برای جلب توجه و یا مسخره بازی انجام گیرد.پسری که در هنگام صحبت با دوست خود ابروهای خود را به نشانه قبول نداشتن حرفهای او بالا انداخته به شما علاقه نداشته پس زمینه را فراموش نکنیم.

۸- لب های باز شده از هم / آماده بوسیدنلب های باز شده در زبان بدن مرد

یکی از نشانه های مشترک در بین زبان بدن مرد و زن این مورد می باشد که لب ها از همدیگر جدا شده  و ممکن است کمی متمایل به جلو شوند.این نشانه معمولا هنگامه نزدیکی صورت ها به یکدیگر رخ داده و در هنگام جدا شدن لب ها چانه کمی مایل به بالا آمده و مردمک چشم بزرگ شده که نشانه برانگیختگی جنسی بوده. تشخیص این نشانه از دور کار سختی بوده به همین علت شخص ممکن است لب خود را به حالت غنچه درآورد.

۹- ورود به فضای شخصیلاس زدن و ورود به فضای شخصی در زبان بدن مرد

در زبان بدن مرد و زن فضای نامرئی به نام فضای شخصی وجود داشته.برای مثال اگر آقایی در خیابان خیلی نزدیک به خانومی راه رفته ، آن خانوم احساس ترس کرده و مسیر خود راه عوض میکند.به طور معمول این نشانه در قرار های دوستانه و رومانتیک به عنوان علاقه محسوب می شود.برای مثال مردی که در کافه با شما در حال صحبت بوده ممکن است چند بار دست خود را به دست شما زده یا بدن خود را به سمت شما کشیده که نشان از علاقه مندی و تمایل برای نزدیکی بیشتر می باشد.اگر شما خود را به عقب کشیده او متوجه می شود که شما تمایل به ارتباط نزدیکتر را ندارید.همین عمل در برخوردهای اجتماعی از جمله دانشگاه و دفتر کار رخ می دهد به نحوی که ممکن است پا یا دست خود را در حد برخورد بسیار سطحی به شما زده و نسبت به نشانه نمایان شده از سمت زن ، متوجه علاقه مند بودن یا نبودن زن نسبت به او می باشد.زن ها معمولا در هنگام چنین برخوردی یا خود را به عقب کشیده که نشانه بی رقبتی یا حرکتی از خود نشان نداده که می تواند بیانگر تمایل و علاقه می باشد اما بهتر است با لبخند یا انجام عملی مشابه باشد. این نشانه از سمت زن نیز می تواند انجام شود.

۱۰- مقایسه اندام هالاس زدن و مقایسه اندام در زبان بدن مرد

آیا او از شما می خواهد که کف دست خود را بر روی دست او گذاشته تا کوچکتر بودن دست شما نسبت به او را مقایسه کنید ؟ آیا از تفاوت مچ دست و پا شما و خود تعجب کرده است؟ آیا به پای شما وقتی که کنار پای خود می باشد نگاه می کند.این نشانه ها می تواند همگی همانند یک مقایسه بچگانه باشد ولی در اصل راهی برای برقرار کردن ارتباط و بررسی اندام زن می باشد.

۱۱- توجه به دست ها

وقتی یک مرد به لاس زدن ادامه می دهد از دست ها خود بیشتر استفاده می کند (تصویرگر) و شروع به کشیدن اجسام در هوا یا مرتب کردن لباس خود کرده.همچنین درهنگام صحبت او می تواند لیوانی را به صورت آرام لمس کند که به دلیل علاقه مند بودن به نزدیکتر شدن به مخاطب خود بوده.لمس اشیاء بوسیله دست ها به سرعت و با عجله می تواند نشان از ناراضی بودن و بی میلی شخص نسبت به مخاطب یا موضوع یا هردو باشد.در صورت روبرو شدن با مردی که دست هایش در پشت قرار دارد    دست به کمر و حالت لاس زدن در زبان بدن مرد می تواند نشانه مطیع و احترام یا علاقه یا چیزی برای غافلگیر کردن شما دسته گلی در آن پشت پنهان کرده باشد.حالت دیگر که کف دست ها بر روی دو سمت کمر قرار داشته و آرنجها بیرون آمده است که به اصطلاح حالت لاس زدن گویند این نشانه در زبان بدن مرد ممکن است تنها از یک دست ( چپ یا راست ) یا  هر دو دست بر روی کمر که بیشترین حالت تسلط و نمایان کردن اندام خود برای مخاطب زن خود می کند.همین نشانه در دو مرد روبروی هم ممکن است به دعوای فیزیکی تبدیل شود.همچنین اگر در پارک نشسته اید و مرد دست خود را در پشت سر شما قرار می دهد و بدن او زاویه ۴۵ گرفته نشان علاقه به شما و تمایل به حرف زدن با شما می باشد.

۱۲- قرمز شدن لپ ها

علت بروز این نشانه در زبان بدن مرد تنها به دو دلیل است یا احساس خجالت و یا احساس برانگیختگی جنسی که در هر دو صورت خون زیادی به سمت لپ ها و صورت منتقل شده.اگر رویداد خاصی که باعث شرمندگی و احساس خجالت رخ نداده است می توان گفت که شخص تمایل نزدیکی با شما را داشته و ممکن است همراه با این نشانه خود را به شما نزدیک تر کند و دست ، شانه و قسمت هایی که درای اهمیت خاصی نبوده را لمس کند.

۱۳- لمس اشیاءگاز گرفتن اجسام در زبان بدن مرد

در زبان بدن مرد همانند زن در بعضی اوقات ( کمتر از زن) او اجسامی مانند لیوان را در هنگام مکالمه با شما لمس کرده اگر این حرکت به آرامی بود  بیانگر درخواست لمس شدن مرد بوسیله زن و یا تفکر در مورد موضوع خاصی می باشد. ما اجسام را در هنگام تفکراتی که معمولا با احساس روبرو است به آرامی لمس کرده که نشانگر قطعی نبودن تصمیم ما می باشد.خوردن دسته عینک یا خودکار و یا مالیدن آن به زبان می تواند برای جلب توجه به لب او شاید هم بوسیدن باشد.لمس کردن اشیاء نزدیک به زن یا گذاشتن اشیاء در نزدیک زن همراه با نگاه و لبخند نیز می تواند نشانه علاقه و سعی در باز کردن صحبت باشد ولی در صورتی که در یک رستوران ، شخصی کیف دستی خود را در کنار شما گذاشته و به میز و فضای اطراف خود نگاه کرد بیشتر در تلاش پیدا کردن فضایی برای غذا خوردن است.

۱۴- نحوه نشستن

ژست نشستن در زبان بدن مرد می تواند نشانه هایی از نوع تفکر آنها استفاده کنید.برای مثال حالت باز نشستن به نحوی که حالت نشستن در زبان بدن مردزانوها به بیرون می باشد در تلاش نشان دادن مردانگی و تسلط خود بوده و در زمانهای نشانه علاقه به جنس مخالف خود از این ژست همراه با گذاشتن کف دست ها در پشت سر که به نشانه اعتماد به نفس بوده و ممکن است در تلاش برای جلب توجه شخصی در آن مکان این عمل انجام شود.در مکانهایی مانند کافی شاپ و رستوران معمولا اشخاص روبروی هم نشسته ولی اگر شخصی تصمیم گرفت در صندلی کناری شما نشسته نشانه علاقه مندی به نزدیک بودن به شما بوده.این حرکت در بعضی اوقات به صورت ناخودآگاه انجام داده شده ولی نشانه کاملا مشخص است.آیا شما به شخصی که علاقه ندارید نزدیک می شوید؟ در زمان نشستن زانو نیز می تواند به خوبی به مکان یا زنی که شخص به آن توجه می کند اشاره کند.همچنین سینه و شانه های مرد نیز به جایی که بیشتر از همه توجه او را جلب کرده اشاره می کند .برای مثال اگر شما در حال صحبت با شخصی هستید و زانو و سینه او به درب خروجی اشاره می کند بهتر است سریعتر مکالمه را تمام کنید ولی اگر در حالت نشسته مخاطب خود را به سمت شما آورده و به حالت باز نشسته یا پا رو پا انداخته و زانوی او به شما اشااره می کند نشانه علاقه و احتمالا صحبت بیشتر و نزدیکتر شدن به شماست.

۱۵- مرتب کردن لباسمرتب کردن لباس در زبان بدن مرد

این حرکت در زبان بدن مرد همانند مرتب کردن مانتو و روسری در خانوم ها بوده که می تواند نشانه اضطراب یا ترس باشد همچنین می تواند نشانه علاقه باشد.یک مرد برای اینکه توجه زن را به خود جلب کرده شروع به مرتب کردن کروات یا برداشتن خاک فرضی از روی لباس خود کرده.کشیدن پیراهن به سمت پایین یا بدن آستین های دست به سمت بالا نیز می تواند بیانگر علاقه مندی و تسلط داشتن و تلاش برای جلب توجه شما باشد.

کلام آخر

در آخر باید به این نکته اشاره کرد که نشانه های دیگری وجود داشته از جزء زبان بدن نبوده و در اینجا ذکر نشده.همچنین سعی کنید در پیدا کردن نشانه ها به دنبال یک نشانه تنها نباشید در بیشتر اوقات نشانه ها با هم مخلوط و در طی یک طیف زمانی کوتاه به نمایش درآمده.

 

 

 

امتیاز دهید
2 نظرات

نظر دهید

نظر یا سوال خود را
همین حالا مطرح کنید!!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =