, ,

مردمک چشم

مردمک چشم

مطالعه ای که بوسیله اکوارد هس در سال ۱۹۶۵ انجام شد نشانگر موثر بودن مردمک چشم بر جدابتر نشان داده شدن خانمها  بوده. در این تحقیق به آقایان عکس هایی از خانم ها با مردمک معمولی و مردمک بزرگ شده نشان داده بوند و تمامی آقایان عکس خانمهایی که با مردمک چشم بزرگ بودند را جذابتر می دانستند.این تحقیق باعث شد که محققان متوجه شوند که مردمک بر روی مخاطبین تاثیر می گذارد و بزرگ یا کوچک شدن مردمک می تواند  به احساسات و علاقه مندی شخص ربط داشته باشدمردمک چشم و گشاد شدن آن در زبان بدن

مردمک چشم در اثر تاریک و یا روشن بودن محیط کوچک و بزرگ می شوند. وقتی شما به یک جای تاریک می روید مردمک شما برای دریافت نور بیشتر بزرگ می شود و در حالی که در مکانهای نورانی برای دریافت نور کمتر مردمک  کوچک می شود.همچنین این نشانه در لنز دوربین ها دیافراگم نیز اتفاق می افتد.مردمک در حیوانات نیز همانند انسان ها کوچک و بزرگ شده برای مثال گربه ای که ترسیده است مردمک بزرگی خواهد داشت.

وقتی شخص یک محرک مثبت می بیند مردمک چشم او بزرگ می شود ، همانند مشاهده یک عکس بدون لباس از جنس مخالف ، برعکس وقتی محرک های منفی همانند مشاهده یک عکس بدون لباس از همجنس خود ، عکس های شکنجه ، احساس ترس یا صحنه های جنگ را می بیند مردمک کوچک می شود.در تحقیقی نشان داده شد که وقتی مردمک چشم بزرگ می شود فعالیت ذهنی نیز در شخص بیشتر شده و هنگامی که مردمک به بزرگترین حد خود می رسد به معنی نزدیک شدن به جواب سوالی است.

از این رو مردمک چشم یک ابزار قابل اعتماد برای خواندن زبان بدن اشخاص در مورد علاقه مندی یا برانگیختگی جنسی می باشد.این علاقه مندی می تواند به دلایل مختلفی همانند مشاهده غذا در زمان گرسنگی و یا بدنبال هم صحبت بودن. توجه به مردمک چشم افراد اطراف ما می تواند به طور کلی اطلاعاتی را در مورد آنها به ما بدهد.یکی از دلایلی که مردمک چشم بسیار مهم و قدرتمند می باشد این است که ما  بهصورت آگاهانه نمی توانیم آن را کنترل کنیم برای مثال اگر کسی واقعاً نترسیده باشد و فقط حالت صورت خود را به حالت ترس تبدیل کرده باشد مردمک او کوچک خواهد ماند.البته همین فرضیه را اگر  در یک اتاق پرنور باشد ممکن است متوجه بزرگ شدن مردمک چشم او نشویم به همین علت زمینه را در نظر گرفته.

 

 

امتیاز دهید
, , ,

زبان بدن چشم ها

زبان بدن چشم ها

نسبت به تفکر هر شخص چشم او نیز به سمتی می رود همچنین احساسات افراد در بسیاری اوقات بوسیله چشم ها قابل مشاهده است.منظور از زبان بدن چشم ها همان حرکات چشم به سمت راست ، چپ ، بالا ، پایین ،چپ بالا ، چپ پایین ، راست بالا ، راست پایین می باشد.

برای مثال گاو بفنش رنگی را تصورکنید ، در لحظه تصور چشمان شما به یک سمت مشخصی خواهد رفت (بالا راست) و یا بعد از چشم تو چشم شدن با شخصی ممکن است چشمان شما به سمتی رفته ( در بیشتر اوقات به سمت پایین) هرکدام از این حرکات به معنی تفکری در ذهن می باشد.

زبان بدن چشم به شخص مخاطبزبان بدن چشم به شخص مخاطب_eyes straight

وقتی کسی مستقیماً به شما نگاه می کند ، معمولاً نشانه خوبی بوده.بیشتر آدمها برای جلب توجه و یا نشان دادن علاقه به چشمان شخص دیگر نگاه می کنند.البته هنگامی که شما صحبت می کنید معمولا مخاطب شما به اطراف نیز می کند و اگر در هنگام صحبت به هیچ عنوان به اطراف نگاه نکرد حرفی که شما می زنید توجه او را بسیار جلب کرده و با مشاهده چندین نشانه دیگر در صورت می توان متوجه دروغین بودن یا نبودن آن شد. کسانی که دروغ می گویند نیز فکر می کنند که حرکت چشم ها ممکن است آنها را لو دهد به همین علت مستقیماً به شما نگاه کرده و به نگاه کردن ا دامه می دهد.

زبان بدن چشم رو به بالا و چپ

زبان بدن چشم رو به بالا و چپ_eyes left top in body language

زمانی که چشمها به سمت بالا نگاه می کند بیشتر اوقات به معنی فکر کردن می باشد.اگر به سمت چپ هم نگاه کنید (بالا چپ) در حال پردازش اطلاعات ، تجربیات قدیمی ، یادآوری صحنه یا منظره ای یا احساساتی می باشد.اگر شما در حال صحبت با کسی هستید و این زبان بدن چشم را می بینید می تواند نشانه خوبی باشد.ممکن است مخاطب شما در حال بیان صحنه ای برای شما باشد که در این صورت نیز چشمان او به سمت بالا و چپ رفته زیرا در حال واکشی صحنه ای از ذهن می باشد.

زبان بدن چشم رو به چپ

زبان بدن چشم رو به چپ_eyes looking left bodylanguage

زمانی که به سمت چپ نگاه می کنید معمولاً در زبان بدن نشانه  این است که شخص در حال یادآوری صدایی می باشد.نگاه به چپ همانند این می ماند که شخص به گوش مخاطب خود نگاه کند.صدای خواننده محبوب خود را به یاد آورید و می بنید که چشمان شما برای لحظه ای به سمت چپ برای یادآورن صدا رفته.به این نکته نیز باید اشاره کرد که در هنگام خواندن زبان بدن می بایست به زمینه نیز توجه کنید و همیشه نمی تواند یک برداشت مشخصی داشت از یک حرکت زیرا ممکن است شخصی که به چپ نگاه کرده به علت وجود رویداد و یا حرکتی در سمت چپ شخص باشد.

زبان بدن چشم رو به بالا و راست

زبان بدن چشم رو به بالا و راست_eyes looking right top

حرکت چشم به سمت بالا و راست در زبان بدن نشانه به یاد آوردن یک تجربه ی اخیر است و یا در حال سنجش (تفکر) منطقی در مورد صحبت های مخاطب خود می باشد. به عبارتی شما حرفهای مخاطب خود را از نظر منطقی ( منطق شنونده) بررسی می کنید.در نظر داشته باشید که بر اساس طرز فکر هرشخص ممکن است منطق او در مورد مسائل مختلف متفاوت باشد.اگر شما در حال صحبت با شخصی هستید و این زبان بدن چشم را می بینید می تواند نشانه خوبی باشد.

حرکت بالا و راست زبان بدن چشم ها خیلی وقت ها با حرکت شَک که در لب و چانه ایجاد می شود نمایان شده که این دو حرکت باهم را می توان نشانه تفکر منطقی و به نتیجه قطعی نرسیدن و یا بی اهمیتی موضوع بعد از لحظه ای فکر کردن و یا بی اطلاع بودن از موضوع دانست. البته اگر این دو نشانه با نشانه های دیگری مانند بالا رفتن ابرو و تکان دادن سر به اطراف باشد می تواند معانی دیگری داشته باشد.

این حرکت در زبان بدن چشم ها نیز می تواند نشانه دورغگویی باشد و معمولاً وقتی که ما می خواهیم با استفاده از قوه خیال خود چیزی را تصور کنیم به بالا راست نگاه کرده که این عمل در هنگام دروغ گویی به علت اینکه اطلاعات داده شده بوسیله قوه خیال شخص ساخته و حقیقی نیستند ( در صورتی که در حال فراخوانی رویدادی از حافظه باشد به سمت بالا چپ نگاه خواهد کرد) شخص به سمت بالا و راست نگاه می کند.

زبان بدن چشم رو به بالازبان بدن چشم رو به بالا_looking up bodylanguage

اگر مخاطب شما در هنگام صحبت چشمانش به سمت بالا رفت، نشانه این است که شخص با دقت در حال تفکر در مورد حرف های شما هم به صورت منطقی و هم احساسی است.اگر زمانی رخ دهد که دستان شخص در بالای سر او و روی هم قرار گرفتند مشخصاً نشانه خوبی بوده و به معنی این است که شخص با آرامش در حال فکر کردن بر روی صحبت های شماست.

ممکن است مخاطب شما یک لحظه بالا را دیده و نفس عمیقی و یا آهی کشیده. این نشانه خوبی نبوده و می تواند نشانه بی حوصلگی شخص و یا عصبانی شدن شخص باشد.زمانی که ما در حال بو کشیدن چیزی هستیم نیز معمولاً چشمها به سمت بالا را نگاه کرده.

زبان بدن چشم رو به پایینزبان بدن چشم رو به پایین_looking down bodylanguage

 نگاه به سمت پایین مخصوصاً در صورتی که شخص به چشمان مخاطب خود نگاه نمی کند و یا نگاه های بسیار سریع و سپس نگاه رو به پایین می کند می تواند نشانه ی مطیع بودن داشته باشد.زمانی که انسان در حال چشیدن مزه چیزی می باشد نیز چشمان او به سمت پایین را نگاه کرده.

ممکن است شخص در برابر مخاطب خود احساس راحتی نکند ، احساس گناه یا خجالت کند.نگاه نکردن به شخص می تواند بیانگر بی علاقه گی و یا تمایل به ترک محل نیز باشد.از سوی دیگر ممکن است شخص در حال بررسی نحوه استفاده از اطلاعاتی که شما به او داده اید باشد.

زبان بدن چشم به راست_looking right bodylanguage

زبان بدن چشم به راست

این نگاه زمانی رخ می دهد که شخص در حال ساخت صدایی و یا حرف هایی در ذهن خود می باشد. منظور این است که این حرف ها در رویدادی نبوده برای مثال بازرس در حال بازجویی از شخصی می باشد و شخص همانطور که به سمت راست نگاه می کند در حال بازگو کردن حرف ها می باشد ، می توان از زبان بدن چشم متوجه شد که او در حال ساخت این حرفها در ذهن خود بوده و هیچ کدام از آنها حقیقت نداشته. توجه داشته باشید که ممکن است این نگاه همراه با نشانه های دیگری از فریب مانند بالا رفتن یک سمت شانه خود باشد.

زبان بدن چشم به راست و پایین

زبان بدن چشم به راست و پایین_looking down right bodylanguage

زمانی که شما با این نگاه مواجه می شوید به معنی این است که شخص در حال تفکر در مورد احساسی ، احساس عاطفی و یا حس لمسی یا شهوتی بوده و معمولاً وقتی شخص در مورد رویداد احساسی صحبت می کند که باعث برانگیخته شدن احساسات او را می شود، شخص ممکن است در حین تعریف به دفعات متعددی به راست و پایین نگاه کند مخصوصاً در لحظه هایی که احساسات او برانگیخته شده.

برای مثال شخصی که در مورد عزیزکه از دست رفته خود صحبت میکند ممکن است باعث برانگیخته شدن احساس ناراحتی او شود در حین صحبت او لحظه ای سکوت کرده، به پایین راست نگاه کرده وگوشه لبها به نشانه ناراحتی به سمت پایین رفته.

زبان بدن چشم به چپ و پایین

این نگاه در زبان بدن وقتی رخ می دهد که شخص در حال صحبت با خود می باشد.در حال تصمیم گیری در مورد چیزی که نیاز به بررسی و فکر کردن دارد.برای مثال : شخصی که در حال فکر کردن در مورد موضوعی است در همین حال به سمت چپ و پایین نگاه کرده و چانه و لب پایین او به سمت بالا رفته ( نشانه تصمیم گیری ).زبان بدن چشم به چپ و پایین_looking down left bodylanguage

در آخر فراموش نکنیم که در همه حال در هنگام خواندن زبان بدن می بایست زمینه مشخصی داشته باشیم تا در خواندن زبان بدن شخص دچار اشتباده نشویم.

امتیاز دهید
, ,

لمس چشم

لمس چشم در زبان بدن

نشانه لمس چشم در زبان بدن دلایل متقاوتی دارد.این نشانه که به صورت ناخودآگاه انجام می شود و مغز سعی می کند جلوی فریب یا گمانی که می بیند ، دروغی که می شنود را با این نشانه بگیرد و یا از نگاه کردن به شخصی که در حال دروغ گفتن است خودداری کند.

لمس چشم در زبان بدن_eye rubbing in bodylanguage

آقایان معمولاً چشم را به صورت شدید لمس ( مالیدن) می کنند اما خانم ها به دلیل آرایش ممکن هست یک لمس بسیار سریع و آرام انجام دهند. در صورتی که دروغ شدید باشد در حین مالش به یک سمت دیگر ( آقایان معمولا به زمین و خانم ها به سقف) نگاه خواهند کرد.

لمس چشم معمولاً با انگشت اشاره انجام می شود اما می تواند با انگشت وسط  نیز انجام شود ، در صورت انجام دادن آن بوسیله شنونده به معنی آن است که شخص حرف مخاطب را دروغ می داند و انگشت وسطی به نشانه توهین به شخص است.و اگر شخص در حال صحبت کردن باشد و این نشانه را انجام دهد به معنی اهمیت ندادن به فکر شخص دیگر است

[/av_textblock]

امتیاز دهید