, , ,

مالیدن کف دست ها

مالیدن کف دست ها

مالیدن کف دست ها در زبان بدن انواع مختلفی داشته.وقتی که شخصی چیزی را برای مخاطب خود در نظر گرفته و یا در مورد رویدادی که قرار است رخ دهد می تواند کف دست ها را به نشانه ی خوب یا بد به هم مالیده.مالیدن کف دست ها به صورت موازی حالتی است که ذهنیت شخص نسبت به موضوع خوب و بوده. برای مثال دوستی که دست خود را به هم

مالیدن کف دست ها به یکدیگر زبان بدن

ذهنیت مثبت

مالیده و به دوستان خود می گوید : این سفر خوبی میشه ، یا بازاریابی که با هیجان وارد اتاق می شود و دست های خود را به هم مالیده و می گوید : الان یک سفارش بزرگ گرفتیم ، یا گارسونی که کف دستهای خود را به هم مالیده و می گوید : چیز دیگری نیاز ندارید، و امثال این موارد همه کف دستهای خود را به صورت موازی به هم مالیده که نشان انتظار مثبت از آن رویداد است.

مالیدن دست به نوعی که انگشتان یک دست به صورت کج نه موازی و همراه با زاویه بر روی دست دیگر مالیده شود نشانگر ذهنیت منفی در مورد رویداد یا مخاطب خود است.کارمندی که در حال کشیدن نقشه ای شوم برای همکار خود می باشد می تواند از این نشانه استفاده کند.این نوع مالیدن کف دست ها در بیشتر اوقات نشان از ذهنیت بد شخص نسبت به مخاطب و یا رویدادی است.

سرعت مالیدن کف دست ها به یکدیگر نیز می تواند بر ذهنیت مخاطب تاثیر گذاشته و همچنین ذهنیت شخص را نیز نشان دهد.معمولا سرعت دست ها هنگام مالیدن دست ها به صورت موازی زیاد بوده و علت آن را هم می توان به تمایل شخص برای نشان دادن مورد یا رویارویی با رویداد باشد ولی در حالت کج سرعت کاسته شده.

مالیدن کف دست ها به یکدیگر زبان بدن

ذهنیت منفی

تعداد دفعات نیز می تواند بیانگر تفکر شخص بر روی موضوع باشد.برای مثال اگر شخصی وارد آژانس مسکن شده و متصدی آژانس دست های خود را با سرعت به طور موازی دو بار به یکدیگر مالیده و سپس به مخاطب می گوید خانه ای در نظر دارم که مورد پسند شما خواهد بود نشانگر این است که ذهنیت شخص خوب بوده و انتظار دارد که مشتری خانه را پسندیده و خریداری می کند.همین عمر می تواند برای خریدار نیز رخ دهد به نحوی که بعد از معرفی خانه خریدار دست های خود را با سرعت به هم مالیده و می گوید : بریم خانه را ببینیم ، به این معنی است که مشتری ذهنیت مثبی از پیشنهاد شما داشته و انتظار دارد که خانه مورد پسند او واقع شود.حال فکر کنید متصدی کف دست های خود را به آرامی مالیده و به شما می گوید این خانه مورد پسند شما خواهد بود شما او را آدمی زیرک یا متقلب فرض می کردید.چشمان نیز در بعضی اوقات کمک می کند که متوجه ذهنیت شخص شویم برای مثال شخصی که در حال نگاه از گوشه چشم خود می باشد و به آرامی دست های خود را مالیده نشان دهنده تفکر منفی در مورد موضوع بوده.

 

زمینه نیز می بایست همیشه در یاد ما باشد زیرا مردی که در هوا سرد دست های خود را به هم مالیده و پاهای خود را جمع کرده و در حال مکالمه با شما می باشد ذهنیت مثبت یا منفی در مورد موضوع نداشته و تنها هوا سرد باعث انجام این حرکت شده.

امتیاز دهید
, , , , ,

دست دادن

   دست دادن در زبان بدن

دست دادن از زمان های بسیار قدیم ( به گفته های بعضی روم باستان )که در بیشتر کشورها با دست راست انجام می شود یک عمل به نشانه صلح ، دوستی ، موافقت یا احترام می باشد. برای مثال وقتی شما بعد از معامله عمل دست دادن را انجام می دهید لبخندی که بر روی لبهای شما می باشد معنی موافقت را داده البته وقتی تیم شما بازی را باخته برای احترام در آخر بازی با تیم حریف دست داده همراه لبخند نباشد.

نحوه دست دادن با مخاطب خود بسیار مهم بوده ، اگر برای اولین بار باشد می تواند ذهنیت او را نسبت به شما عوض کرده البته در نظر داشته باشید که با دست دادن شما نیز کمی از شخصیت مخاطب خود را شناخته به همین علت است که نوع و نحوه دست دادن ، مقدار زمانی که این عمل در حال انجام است ، مقدار فشار دست، تعداد دفعات حرکات دستان به بالا و پایین ، حالت کف دست ( خشک ، خیس ) ، نحوه قرار گیری انگشتان در دست مخاطب ، وضعیت بدن ، وضعیت کف دست ( رو به بالا یا پایین ) ، حرکت های تهاجمی یا دفاعی هنگام دست دادن و موارد دیگر در دست دادن و شکل گیری ذهنیت تاثیر مهمی دارد.

در ابتدا به چند حالت اشاره می کنیم :

دست دادن حالت مطیع و فروتن

این حالت برای شخصی که کف دست او به سمت بالا است می باشد. این کار باعث می شود که شخص برگ برنده را به مخاطب خود داده و باعث شود که شخص حالت دست تسلط را داشته باشد.البته در بعضی وضعیت ها بوده که شما جز حالت مطیع دست دادن راه دیگری نداشته.بعضی دیگر از مواقع است که شما می توانید با انجام یک سری از کارها حالت تسلط مخاطب خود را مهار کنید.حالت دست دادن مطیع در زبان بدن_submissive handshake

افرادی که با کف دست رو به بالا دست می دهند ممکن است دارای خصوصیاتی از جمله اعتماد به نفس پایین ، مطیع بودن دارند. خانوم ها نیز در دست دادن با جنس مخالف خود نیز از این نوع دست دادن استفاده کرده که مطیع و فروتن خود نشان داده و در مقابل انتظار تسلط و چیرگی او را داشته که معمولا در ارتباطات اولیه ممکن است برقرار شود.در بعضی اوقات نیر بعضی دوستان این حالت را انتخاب کرده که نشانه صمیمیت را داشته و ممکن است بعد از قرار گیری دست مخاطب دست خود را به عنوان صمیمیت بر روی دست او گذاشته.

ذهنیتی که شخص مخاطب از حالت دست دادن مطیع شخص دیگر در ذهن خود ساخته معمولاً او را فردی مطیع ، خجالتی، ترسو، ساده ، مهربان ، دوست داشتنی ، قابل اطمینان دانسته.البته در بعضی مواقع نیز شخص از روی قصد حالت مطیع دست دادن را انتخاب می کند به عبارتی او می خواهد که شما فکر کنید که همه چیز یا خود شخص تحت کنترل و تسلط شما بوده که این کار معمولاً از اشخاصی که قصد سوءاستفاده را از مخاطب خود داشته اند انجام می شود.

دست دادن حالت تسلط داشتن

حالت دست دادن مسلط در زبان بدن_Dominate handshake

حالت تسط داشتن زمانی است که کف دستان رو به پایین می باشد.این نوع دست دادن باعث می شود که شخص به نوعی برگ برنده را دست خود داشته باشد به نوعی که شخص کنترل امور را بدست خود گرفته و شخص دیگر احساس احاطه شدن و نوعی حالت تحت کنترل بودن را حس کند.این دست دادن از زمان نازی ها به عنوان احترام پدیدار شده و تهاجمی ترین نوع دست دادن می باشد زیرا به مخاطب خود هیچگونه اجازه ای برای بوجود آوردن یک برابر نمی دهد.

افرادی که دست دادن را با این حالت انجام می دهند دارای خصوصیاتی از جلمه اعتماد به نفس بالا،علاقه به تسلط ، تلاش برای نشان دادن قدرت می باشند.بعضی سیاستمداران بزرگ برای اینکه خود را بزگتر و قدرتمند تر جلوه دهند از این نوع دست دادن در هنگام گرفتن عکس استفاده کرد به نحوی که در سمت راست شخص ایستاده ( سمت چپ در عکس ) که این کار باعث می شود برای دست دادن شما نیاز به کشیدن دست راست خود به سمت چپ کرده که این کار معمولاً با کف دست رو به پایین انجام شده و شخص کنار او که سمت چپ ایستاده مجبور به انتخاب حالت مطیع و حتی در بعضی مواقع خلاء صلاح شدن او در مقابل حرکت تهاجمی دست دادن مخاطب می شود.

برای مقابله با این حالت از دست دادن می توانید از روش هایی استفاده کنید که ما به دو روش اشاره خواهیم کرد :

روش بغل کردن دست

در این حالت بعد از اینکه شخص دست خود را بروی دست شما گذاشت شما دست چپ خود را بر روی دست او گذاشته که این کار همانند آن است که شما دستان او را بغل کرده باشید.باید اشاره شود دربعضی اوقات بعد شخص دست خود را بر روی دست شما گذاشته که این می تواند باعث مهار کردن حرکت شما شود زیرا معمولاً تا بالاترین دست برداشته نشود عمل دست دادن خاتمه نخواهد یافت.حتی ممکن است با تکان دادن دستها به بالا و پایین برای یک یا دو بار شود.

حالت بغل کردن دست در زبان بدن

اگر شخصی که در حال مهار دست دادن حالت تسلطی شخصی است با این حرکت روبرو شود ذهنیت در بییشتر اوقات به سمت منفی رفته و پیام کاملا واضحی را از سمت شخصی که دست دادن تسلطی را دریافت می کند ، همه چیز از جمله تو تحت کنترل من هستید.البته شرایط هایی در مورد دوستان و موقعیت های دیگر موجود داشته و فقط به همین ذهنیت و حالت ختم نمی شود

 

ذهنیتی که شخص با حالت فروتنی در حال دست دادن می باشد از شخص دیگر بعد از اولین ملاقات برای خود ساخته معمولاً او را شخصی خودخواه ،خودبین، علاقه به تسلط دانسته ، قدرتمند، دارای نفوذ بالا، احتماعی دانسته و البته نسبت به نوع ملاقات و روابط اشخاص با یکدیگر متفاوت بوده.

تکنیک یک قدم به راست

تکنیک برابری در دست دادن

مرحله ۱

در صورتی که شما با دست دادن متوجه حالت تسطی شخص دیگر مواجه شده اید که معمولا مردها هستند کار سختی نیست حالت دست او را عوض کنید اما شخص در بیشتر اوقات متوجه این کار می شود.

برای انجام این کار وقتی به دست شخص می رسید ابتدا یک قدم با پای چپ خود به جلو برداشته.این کار نیاز به تمرین است زیرا ۹۰ درصد افراد اول را با پای راست خود برداشته مخصوصا کسانی دست راستی می باشند.مرحله بعد این است که شما با پای راست یک قدم به جلو رفته و وارد محوطه شخصی او می شوید.

در نهایت پای چپ خود را کنار پای راست آورده تا به طور کامل حالت تسلط او را مهار کنید.این تکنیک به شما اجازه می دهد که حالت دست دادن را از تسلط به برابری و در بعضی اوقات حتی به حالت فروتنی تبدیل کنید.همانند این می ماند که شما به حالت یک تفگندار تکساس به سمت او آمده اید و بوسیله ورود به حریم شخصی او شما قابلیت مسلط شدن بر دارا خواهید شد.

دست دادن برابری

مرحله ۲

سعی کنید حالت ورود و دست دادن خود را بررسی کنید و متوجه شوید که با پای چپ یا راست برای قدم برداشتن و دراز کردن دست خود و دست دادن با شخص استفاده می کنید.بیشتر افراد پای راستی بوده به همین علت در برابر یک حالت دست مسلط از برتری کمتری برخوردار بوده و فضای کافی برای از بین بردن این حالت در شخص مقابل را نداشته. تمرین کنید که در زمان دست دادن با پای چپ خود به جلو روید و این به شما امکان می دهد که بتوانید با حالت تسلط راحتر برخورد و کنترل کنید.

در حالت آخر نیز اگر شخص همیشه از نوع دست حالت تسلط آمیز استفاده می کند بعد نمایان شدن دست او به حالت تهدید آمیز بالای دست او را گفته ( مچ دست) و دست را تکان دهید . این کار به عنوان آخرین راه می باشد و مطمئنن شخص را حیرت آور ، متعجب و در بعضی اوقات عصبی می کند. این کار نیز برای خانوم ها کمی راحتر بوده.

دست دادن حالت برابری

حالت برابری در دست دادن

این حالت بیانگر مساوات و برابری بوده و معمولا در افرادی که دارای قدرت یکسان هستند ، دوستان نزدیک ، خانواده ، آشنایان از این نوع دست دادن استفاده می شود.بعضی مواقع وقتی دو شخص قدرتمند با هم دست می دهند هرکدام سعی دارد تا دست دیگری را در حالت مطیع قرار دهد در نتیجه حالت کف دست هر دو شخص به صورت عمودی  شده که این حس برابری و احترام متقابل را ایجاد کرده زیرا هیچکدام از آنها آماده واگذاری به دیگری را نداشته.

نحوه ایجاد یک حالت توافقی در دست دادن

دو نکته اصلی در برقراری توافق در دست دادن وجود دارد.ابتدا باید مطمئن شوید که هیچکدام از طرفین حالت دست مسلط یا مطیع نداشته.دوم اینکه مقدار فشاری که به دست شخص وارد می شود می بایست به همان اندازه ای فشار دست شخص باشد به معنی اینکه اگر فشار دست شما از ۱ تا ۱۰ مقدار ۷ باشد  شخص دیگر مقدار ۵ باشد شما می بایست ۲۰% از فشار دست خود کم کنید و برعکس اگر دست شما فشار کمتری را وارد می کند می بایست به آن اضافه کنید و اگر شما در حال دست دادن با یک گروه ۱۰ نفره دارید احتمالا می بایست چندین تنظیم در زاویه و فشار دست دادن خود کنید تا بتوانید حالت برابری و توافق را با دست دادن با هر شخص بر قرار  کنید.

سعی کنید در فاصله ی مساوی با تمام اشخاص باشید همچنین در نظر داشته باشید اعمال قدرت توسط مرد ها تا دوبرابر بیشتر از خانوم ها بوده و به یاد داشته باشید که عمل دست دادن حرکتی است برای سلام کردن ، خداحافظی ، قرارداد بستن و همیشه می بایست گرم ، دوستانه و مثبت باشد.

 

امتیاز دهید
, , , ,

دست به چانه

دست به چانه در زبان بدندست به چانه در زبان بدن_chin stroke in body language

نشانه های دست به چانه به گونه های مختلفی می باشد که هر کدام بیناگر یک نوع تفکر است.این نشانه ها معمولاً در زمان فکر کردن نمایش داده می شود و کمتر دیده شده که شخص همراه با صحبت این نشانه ها را از خود نشان دهد. البته ممکن است شخص بعد از تصمیم گیری زبان بدن او تغییر پیدا نکند و شروع به صحبت کند.

وقتی که انگشت اشاره شخص به صورت عمودی به سمت بالا می باشد و انگشت شصت زیر چانه می باشد در این صورت شخص شنونده تفکرات منفی یا انتقادی از شخص گوینده یا موضوع دارد.ممکن است شخص شروع به مالش چشم و یا صورت با انگشت اشاره کند که در این صورت افکار منفی هنوز در ذهن شخص می باشد و یا در حال بیشتر شدن می باشد.

در یک همایش بعد از اتمام صحبت سخنرانان و درخواست تصمیم گیری از سمت سخنران ، شنودگانی که شروع به تصمیم گیری می کنند یکی از دستان خود را به سمت چانه آورده و شروع به نوازش (مالش) چانه می کنند.در بین شنوندگان ممکن است کسانی باشند که سخنان را قبول نداشته باشند و زبان بدن انتقادی نشان دهند که ما در این مطلب با آنها کاری نداریم.

شروع کردن نوازش چانه به معنی شروع تصمیم گیری می باشد.در بعضی اوقات مشاهده شده انگشت شصت زیر چانه و انگشت اشاره را بالای چانه قرار داده ، در بعضی دیگر از مواقع انگشت اشاره و انگشت وسط در یک سمت و انگشت شصت نیز در یک سمت دیگر از چانه قرار می گیرد.در خرید و فروش بهتر است بعد از اینکه نشانه دست به چانه مشاهده شد چند لحظه ای سکوت کرده تا شخص بتواند تصمیم گیری خود را بدون هیچ گونه مزاحمتی انجام دهد.

chin stroke in body language_دست به چانه در زبان بدن

در بعضی اوقات این نشانه بیشتر شبیه به نگه داشتن جانه بوسیله دست می باشد ، وقتی رخ می دهد که شخص در حال سر تکان دادن به معنی بله می باشد اما دست بر روی چانه سعی بر ثابت نگه داشتن سر می باشد که این نشانه مطمئن نبودن و یا قبول نداشتن سخنان مخاطب خود می باشد.

نشانه در عمل : بعد از اتمام تعاریف فروشنده از کالا ، خریدار شروع به نوازش چانه خود کرده ، فروشنده با مشاهده زبان بدن شخص متوجه می شود که او در حال تصمیم گیری است .

امتیاز دهید
, ,

لمس بینی

لمس بینی در زبان بدن

در اصل نشانه لمس بینی، حرکت مصنوعی و پنهانی دست جلوی دهان است که معمولاً بوسیله بزرگسالان انجام می شود.ممکن است شامل چندین مالش آرام در زیر بینی و یا یک مالش سریع نا محسوس باشد.لمس بینی همانند دست جلوی دهان می تواند بوسیله شخصی که در حال صحبت است برای پنهان کردن دروغ و فریب یا بوسیله شنونده به معنی قبول نداشتن حرفهای مخاطب انجام شود.لمس بینی در زبان بدن_Nose touch in body language

در هنگام دروغ گفتن رگهای خونی  در بینی ممکن است بزرگ شوند که این باعث قرمزتر نشان دادن بینی می شود. همچنین در بعضی حالات هیستامین در سلول های بینی ترشح می شود که باعث خارش و لمس بینی می شود.

این لمس می توانند به گونه های مختلفی مانند :

لمس یک سمت بینی از بالا به پایین که انجام این کار معمولاً یک یا دوبار انجام می شود و هرچند باری که بیشتر تکرار شود نشان دهنده بزرگی دروغ و یا بزرگی افکار منفی در شخص شنونده است.

ممکن است روی انگشت اشاره ضربه ای به پایین بینی وارد کند.

انگشت ممکن است روی بینی را به صورت آرام اما به نشانه خارش لمس کند.

بیشتر این لمس ها معمولاً بوسیله انگشت اشاره انجام می شود اما از انگشتان دیگری نیز استفاده می شود.لمس بینی در زبان بدن_Nose touching in bodylanguage

نشانه در عمل : کارمندی که در حال توضیح دادن علت غیبت غیر موجه خود به کارفرما بود در حین توضیح انگشت اشاره دست راست او سمت چپ بینی دوبار از بالا به پایین  را می خاراند و انگشت شصت او بر روی نوک بینی بوده. معنی آن برای کارفرما کاملاً مشخص بود که کارمند در حال دروغ گفتن است.

امتیاز دهید
, , ,

ضربه به پیشانی

ضربه به پیشانی در زبان بدن

ضربه زدن به پیشانی با کف دست در زبان بدن بیشتر اوقات نشانه فراموشی است.اگر شخص ضربه به پیشانی خود بزند او از اینکه شما یاداور کاری که باید انجام می داده و فراموش کرده ناراحت است اما نترسیده است، در صورتی که به پشت گردن خود ضربه بزند که به صورت غیر کلامی به شما می گوید که رنج آور هستید و او حوصله انجام کاری که شما از او خواسته اید را ندارد همچنین می تواند نشانه ترس از انجام ندادن آن کار باشد.
وقتی شخص به پیشانی خود ضربه می زند می توان گفت که در حال مجازات خود به علت فراموش کردن مسئله ای یا به خاطر نیا وردن جوابی در زمان کم است. ضربه به پیشانی می تواند با نشانه های دیگری مانند بالا بردن ابروها ، نشانه تعجب ، گشاد شدن چشم ، بسته شدن چشم و ابروها به داخل (حالت اخم) همراه باشد.
در بعضی اوقات شخص پشت گردن خود را بعد از جواب به یک سوالی مالش می دهد که این نشانه فریب و یا دروغ می باشد. این نشانه نیز می تواند همراه با بالا رفتن ابرو ، در بعضی اوقات حالت ترس از آشکار شدن دروغ نیز همراه باشد.
نشانه در عمل : هم کلاسی که کتاب دوست خود را برای نوشتن سوالات به خانه برده بود و قرار بود روز بعد آن را برگرداند ، وقتی دوست او پرسید : آیا کتاب را آورده ای ؟ او به پیشانی خود ضربه زده و به دوست خود می گوید : متاسفانه فراموش کردم.با زدن ضربه به پیشانی او خود را بخاطر فراموش کردن مجازات کرد.

امتیاز دهید
, , ,

شرمساری

شرمساری در زبان بدن

شرم یا شرمساری (shame) در زبان بدن دارای نشانه های مختلفی می باشد؛ این نشانه در زمانی رخ می دهد که شخص احساس نا امنیتی ، ناراحتی ، احساس ضعیف بودن ، ترس کند و یا وقتی که شخص متوجه اشتباهات خود شده باشد و یا کسی از کارهای بد آنها خبردار شود.

 

شرمساری در زبان بدن_Shame in bodylanguage

نشانه های شرمساری در زبان بدن :

سر و نگاه رو به پایین می ورد

دست بر روی  پیشانی آمده و شروع به مالش پیشانی می کند

سرشانه های بالا آمده و سر به داخل سرشانه ها رفته

لب به یک سمت کشیده شده و حفره ای بوجود می آید

قسمت داخلی ابرو به سمت بالا رفته

دهان حالت اندوه به خود می گیرد

لب پایین رو به بالا رفته و چانه منقبض می شود

نشانه در عمل :بعد از متوجه شدن والدین از اینکه فرزندشان در حال استعمال سیگار می باشد و با شروع صحبت والدین پسر به سمت پایین نگاه کرده و دست خود را بر روی پیشانی به نحوی که جلوی چشم های او را بگیرد آورده که این نشانه شرمساری می باشد و پسر از شرم صورت خود را پوشانده تا به آنها نگاه نکند.شرم در زبان بدن_shame in bodylanguageاحساس شرمساری_shame emotionشرمساری در زبان بدن_ Shame in bodylanguage

 

امتیاز دهید