نوشته‌ها

, , ,

ابروهای خم شده

ابروهای خم شده در زبان بدن

نشانه ابروهای خم شده (Eyebrow Scrunch ,Oblique Eyebrows Of Grief) که در آن ابروها بالا رفته و به سمت داخل جمع میشوند که باعث ایجاد چروکهای افقی بر روی پیشونی وعمودی بین ابروها ، شدت این حرکت به شخص نیز و احساسات او نیز بستگی دارد. بعضی افراد برای اینکه دیگری متوجه نشود سعی می کنند نشانه را مخفی کنند تا دیگری متوجه ناراحتی او نشود.

ابروهای ناراحت بیانگر احساسات زیر می باشند :ابروهای خم شده در زبان بدن Eyebrow Scrunch

درد فیزیکی

ناراحتی

عصبی

نشانه های ابروهای خم شده

چروک های افقی روی پیشونی

چروک های عمودی بین ابرو

بالا رفتن ابروها

جمع شدن ابرو ها به سمت داخل

نشانه در عمل : قبل از ورود به هواپیما افسر از او پرسید آیا مواد مخدر همراه خود دارید؟ شخص بعد از نه گفتن ابروهایش  جمع شدند  (گوشه ابرو به بالا جمع شده ) که نشانه ترس و نگرانی بود.

این نشانه در صورتی که ناراحتی باشد می تواند همراه با نشانه های دیگری مانند گاز گرفتن لب ، چشمهای نیمه باز و در صورتی که استرس باشد می تواند همراه با دست زدن به گوش ، خارش گردن و یا مرتب کردن لباس  ، قطع تماس چشمی نمایان شود.

 

[/av_one_full]

امتیاز دهید