نوشته‌ها

,

تصویرگر

تصویرگر (illustrator)

دستان ، پاها و حرکت های قسمت های مختلف دیگر بدن مانند کشیدن تصویری بوسیله دستان در هوا و پا روی پا گذاشتن تصویرگر نامیده می شود. بعضی اوقات که ما به یک مکالمه و یا شخصی علاقه مند هستیم یکی از پاهای خود را جلوتر گذاشته که این کار باعث کمتر کردن فاصله بین ما و شخص می شود.اگر علاقه مند نباشیم و ساکت شویم معمولاً یکی از پاهای خود را به عقب گذاشته و در صورتی که نشسته باشیم ریز صندلی خواهیم گذاشت.تصویرگرها_در_زبان_بدن_Illustrators-in-bodylanguage

ما خیلی اوقات از تصویرگر استفاده می کنیم اما بیشتر اوقات متوجه نمی شویم، مخصوصا وقتی در حال توصیف یک شئ به شخصی که با آن شئ آشناییت ندارد هستیم.به سرعت شروع به کشیدن شئ در هوا و تصویرگری نحوه استفاده آن برای راحتر متوجه شدن شخص می کنیم .

باید در نحوه استفاده از تصویرگراها دقت کرد زیرا اگر زیاد از انها استقاده کنید ممکن است باعث اینجاد حسی در مخاطبین شما شود که شما نمی توانید حرکات خود را کنترل کنید و در صورتی که نیاز به خونسردی باشد این مورد باعث ایجاد فاصله بین شما و مخاطبین می شود.

در صورتی که خیلی کم از تصویرگراها استفاده کنید ممکن است مخاطبین شما را آدم سرد تلقی کنند. بعضی ها کمبود این نشانه را در اهمیت ندادن شما به موضوع و یا علاقه مند نبودن در مکالمه ای که با مخاطبین انجام می دهید می بینند و هرچه در هین مکالمه این نشانه ها را کمتر ببیند از اشتیاق کمتری در صحبت با شما خواهند داشت

 

امتیاز دهید