نوشته‌ها

, , ,

حالت اهانت

اهانت کردن در زبان بدن

حالت اهانت کردن (Scorn) در زبان بدن یک حالتی که عضله شیپوری که در دو سمت گونه قرار دارد کشیده می شوند تا گوشه های لب را به سمت گوش ببرند که این باعث می شود در گوشه دهان و گونه گودی ایجاد شود.این نشانه می تواند در یک ثانیه رخ دهد.به این نشانه پوزخند هم گویند که نوعی نیشخند ولی همراه با بی احترامی بیشتری می باشد.

این نشانه می تواند در کمتر از ثانیه رخ می دهد و بعد با یک محرک دیگر مانند نیشخند برانگیخته شود

تعریف دیگری می توان گفت که این نشانه مخلوطی از نشانه عصبانیت و تنفر است که دارای نشانه های زیر می باشد :

چروک های رو دماغ اهانت کردن در زبان بدن_Scorn in bodylanguage

سفت شدن لب ها

ایجاد حفره در گوشه دماغ و گونه

ایجاد حفره در گوشه لبها

نشانه در عمل : کارمندی که در حال تعریف از کار خود بود همکارش با یک پوزخند حرف او را قطع کرد و گفت : شما کار رو به نحو احسنت انجام دادید. پیام پوزخند بی احترامی به شخص و اهمیت نداشتن کار کارمند بوده.

همچنین برای تصویر سازی Scorn یا حقارت به یک بوی تعفن آمیز فکر کنید.

پوزخند را نیز می توان در کارمند های که فکر می کنند از رئیس خود بیشتر می دانند اما به دلیل ترس از اخراج چیزی نمی گویند و یا جوانهایی که نسبت به قانون بی اهمیت هستنداهانت کردن در زبان بدن_scorn in bodylanguage

در کل باید گفت پوزخند یک نشانه زشت هست و در صورت دیدن آن روی صورت کسی نشانه اهانت است

پوزخند بیانگر چه احساساتی می باشد :

بی احترامی

قبول نداشتن سخنان شخص مقابل

مخالفت با ایده کاری

 

 

امتیاز دهید