نوشته‌ها

, ,

حالت نشستن

حالت نشستن در زبان بدن

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

پاها در حالت نشستن نسبت به نوع صندلی ممکن است متفاوت باشد.بعضی صندلی ها که همراه با دسته هستند به شخص فضای کمتری برای جابه جایی داده و حرکات زبان بدن او محدود می شود.همین برای صندلی هایی که در قسمت زیرین آنها چوب یا میله ای بوده که به شخص اجازه نمی دهد پای خود را به عقب برده.به همین علت در زمان خواندن زبان پاها در حالت نشسته،می بایست به مسائلی از این قبیل که باعث محدود سازی زبان بدن شخص شده دقت کرد.حالت نشستن ما ممکن است نسبت به زمان،مکان،مخاطب،سرما،گرما و خیلی مسائل دیگر تغییر کند که در معنی حرکات زبان بدن پا و حالت نشستن تاثیر خواهد گذاشت در زیر سعی شده بیشترین حالت ها ذکر شود.

حالت نشستن عادی

نشستن در حالت عادی برای مردها متفاوت از زن ها بوده و مردها بیشتر اوقات حالت باز نشسته و در صورت وجود خانوم یا شخص خاص ( کارفرما) ممکن است از حالت باز به پا روی پا برای مخفی کردن قسمت شرمگاهی تبدیل شود که این می تواند به دلیل احترام ، تفاوت سمت کاری و مسائل جنسی باشد. برای مثال شما وقتی وارد خانه دوست تنها خود می شوید در بیشتر اوقات حالت باز روی صندلی نشسته که نشانه راحتی است.خانوم به طور عادی هنگام نشستن پا روی پا گذاشته که این نیز به دلیل مخفی کردن قسمت شرمگاهی بوده.خانوم هایی که دامن پوشیده اند در بیشتر اوقات به این شکل نشسته.این حالت نشستن را از کودکی به عنوان حالت نشستن صحیح به دختر آموخته.

حالت نشستن باز

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

این نوع حالت نشستن در مردها نشانه راحتی بوده و اگر دست ها نیز پشت گردن باشد و بدن کمی به سمت عقب رفته باشد نشانه اعتماد به نفس، برتری خود نسبت به مخاطب و افراد حاضر یا تنها نشانه راحتی بوده.مقدار باز بودن پاها نیز می تواند نماینگر میزان راحتی شخص بوده.اگر کاملا باز بوده شخص بیسیار راحت و دوستانه بوده. باز بودن کم پاها می تواند به علت نوع صندلی، فضای شخصی یا افراد حاضر باشد.از طرفی حالت نشستن باز تلاش در جلب توجه جنس مخالف خود در می باشد.

زنها این حالت برای نشستن در مکانهای عمومی بسیار کم استفاده می کنند زیرا این حرکت از سمت زن مخصوصا اگر با دامن باشد می تواند توسط بیننده نشانه جنسی باشد اما خانوم ها نیز برای نشان دادن راحتی خود در مکانهای صمیمی و یا مکانهایی که احساس راحتی می کنند و شلوار پوشیده باشند استفاده می کنند.

حالت نشستن پا روی پا

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

این حالت نشستن به عنوان بیشترین حالت استفاده شده بوسیله زن ها هنگام نشستن بوده و به همین دلیل است که ترجمه این نشانه کمی سخت و می بایست به نشانه های قبل و بعد آن توجه کرد.چشم پوشی از حالت عادی و جنسیت، این نشانه در بیشتر اوقات بینگر احساس نا امنی و ناراحتی بوده.اگر شخص ( هر دو جنس) در هنگام گوش دادن به مخاطب به این حالت نشستند و دست بر سینه شدند بیانگر قبول نداشتن حرف های شخص بوده.در بعضی اوقات نیز وقتی شخص در حال تایید حرف هایی می باشد که قبول ندارد به مچ پای بالایی خود نگاه کرده و ممکن است آن را چندین بار تکان دهد.این نشانه می تواند به عنوان حرکتی برای استراحت پای بالایی نیز باشد ولی اگر این نشانه همراه با دست به سینه ظاهر شد حرفهای مخاطب مورد قبول شخص واقع نشده است.

 

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

حالت نشستن دست به سینه

شخص در هنگام مکالمه یکباره دست به سینه می شود و پا روی پا گذاشته و یا مچ پای خود را قفل کند در بیشتر اوقات نشانه قبول نداشتن حرفهای مخاطب،تمایل نداشتن به برقراری ارتباط یا عصبانیت باشد.اگر دست به سینه همراه با حالت نشستن باز باشد و شخص خود را به عقب برده باشد می تواند بیانگر اعتماد به نفس باشد. دست به سینه شدن می تواند همراه با دستان مشت شده باشد که بیانگر عصبانیت و ناراضی بودن شخص می باشد.این حالت زمانهایی که فرد احساس سرما کند نیز نمایان می شود.

 

حالت نشستن عدد ۴

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

این حالت از آمریکا به کشور های دیگر منتقل شده وقتی که شخص پای خود را به نحوی بر روی پای دیگری گذاشته که حالت عدد ۴ آمریکایی را دارد.این حالت نشستن بوسیله شخصی که دارای اعتماد به نفس ، احساس رقابت یا استدلال بر موضوعی یا قدرتمند نشان دادن انجام می گیرد.همچنین می تواند نشانه ای برای جنس مخالف خود بوده زیرا با این حالت آلت تناسلی در دید بیشتری بوده و این کار بوسیله خانم هایی که جین پوشیده اند برای قدرتمند نشان دادن خود در برابر خانم های دیگر و نشانه جنسی در برابر جنس مخالف خود بوده.

 

حالت نشستن عدد ۴ و گرفتن ساق پا

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

شخصی که این حالت را نشان می دهد نه تنها دارای احساس رقابتی بوده بلکه با نگه داشتن پای خود با یک یا دو دست  بیانگر این است که شخص از نظر ذهنی بسته و یک دنده و لجوج بوده و هیچگونه نظری را جز نظر خود نمی پذیرد.

 

 

حالت نشستن مچ پا قفل

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

این نشانه در زن ها همراه با چسبیدن زانو ها به یکدیگر و قرار گرفتن دست ها در کنار هم بر قسمت پایینی شکم و قرار گرفتن پاها به یک سمت و در مرد ها اگر صندلی دسته دار باشد دست ها جلوی دسته صندلی را گرفته که ممکن است با فشار همراه باشد در صورت نداشتن دسته حالت دستهای شخص ممکن است به دست به سینه با دستهای مشت شده یا قرار گرفتن دست ها به صورت نیمه مشست بر روی زانو ها یا بر روی قسمت مردانگی تبدیل شود.این حالت نشستن نشان می دهد که شخص دارای یک احساس منفی یا تردید در کار و یا ترس را در خود نگه داشته و ممکن است بعد از قفل شده مچ پا رو به عقب رفته که نشان از بی علاقگی شخص از مکالمه و یا موارد ذکر شده در بالا است. البته این حالت را زنها در بعضی اوقات برای نشستن استفاده کرده و یا وقتی مردی در کنار آنها نشسته برای کم کردن فضای اشغالی بوسیله زن ها از این نوع نشستن استفاده می کند

حالت نشستن موازی  (مخصوص خانم ها)

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

به دلیل تفاوت استخوان بندی پاها و لگن زن با مرد این حرکت یکی از نشانه های قوی زنانه تبدیل شده است.یک پا بر روی پای دیگر فشار آورده که باعث می شود پا ها جذابتر به نظر رسند.این کار برای جلب توجه مرد ها انجام می شود و در بعضی اوقات بالا تنه زن به شخصی که نظرش را جلب کرده اشاره می کند.این حرکت نباید با زنی که با مرد مورد علاقه اش بیرون رفته و به طور مداوم پا روی پا گذاشته و برداشته اشتباه گرفته شود.

 

حالت نشستن بدن رو به عقب

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

زمانی که شخص به موضوعی یا فردی تمایل نداشته باشد سعی در دور کردن خود از آن کرده.وقتی شما در حال گوش دادن هستید ولی حرفها شخص را قبول نداشته ممکن است به سمت عقب رفته و دست به سینه شوید که نشانه مخفی کردن حس منفی، قبول نداشتن حرفهای شخص یا احساس ناراحتی بوده.عقب رفتن بدن مخاطب و تمایل سر به یک سمت ( کج شدن سر) زمانی که شما در یک همایش در حال صحبت هستید می تواند نشانه علاقه مند بودن شخص به حرفهای شما باشد.همچنین عقب رفتن و آویزان کردن دستها روبروی آلت تناسلی نیز می تواند نشانه تلاشی برای جلب توجه و یا راحت بودن شخص باشد.

حالت نشستن بدن رو به جلو

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

به طور کلی وقتی که انسان به چیزی علاقه مند باشد سعی در برقراری تماس و کم کردن فضای مابین می باشد.همین موضوع درحالت نشستن نیز تاثیر داشته.وقتی که ما به موضوعی علاقه مند بوده و یا در حال صحبت به شخص مورد علاقه خود هستیم بدن خود را کمی به جلو مایل کرده و شاید سر خود را کمی کج کنیم که نشانه علاقه مندی بوده.این حالت نباید با حالت آماده به خروج اشتباه گرفته شود.

 

حالت نشستن آمده برای خروج

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

این حالت دارای نشانه های متعددی بوده و معمولا این حالت نشستن در اواخر مکالمه یا زمانی که شخص می خواهد مکان را ترک کند، بی علاقگی شخص نسبت به حرفهای گفته شده پدیدار می شود.بارزترین این حالت می توان به قرار گیری دست ها بر روی دسته یا کناره صندلی ، جلو آمدن بدن و به زیر صندلی رفتن پاها باشد.از دیگر نشانه ها  می توان به نحوه قرار گیری پاها در هنگام نشستن بوده که معمولا یک پا به شخص و پای دیگری به نزیکترین درب خروجی اشاره می کند.

حالت مالیدن روی پا به پشت پای دیگر (مخصوص خانمها)

حالت نشستن در زبان بدن_lietome.ir

این حالت مخصوص را نمی توان یک نوع نشستن ذکر کرد زیرا این نشانه در چند ثانیه رخ داده و سپس موقعیت پا نسبت به احساس خانم تغییر پیدا میکند.این نشانه خجالتی و کمرو بودن خانم  را بیان می کند.نشانه به نحوی که روی پا بر روی پشت و کنار پای دیگری یک یا دوبارمالیده یا برای چند ثانیه قفل شده که بیانگر خجالت ، نا امنی ، احساس تزلزل بوده و اگر شما می خواهید مکالمه ای را با شخص شروع کنید یک شروع آرام، دوستانه و گرم می تواند خانم را از این حالت خارج کند.

 

کلام آخر

وقتی ما به یک ارتباط یا مکالمه علاقه مند باشیم پاهای خود را نیز وارد کرده ( پاها رو به جلو آمده). وقتی تمایل به موضوعی نداشته باشیم پاهای ما نیز از مخاطب خود دور می شوند ( قفل مچ پا و بردن به عقب، قفل کردن پاها به پایه های صندلی ) نشانه های پا در بیشتر اوقات ناخودآگاه بوده زیرا انسان به حرکات پاهای خود چندان اهمیت نداده و بیشتر در حرکت دست ها و صورت دقت می کند.

بیشتر مردم تصمیمات خود را زمانی نهایی کرده که دو پای آنها بر روی زمین است و بهتر است کسی که حالت پا روی پا به هر حالتی ( مچ پا ، عدد ۴ و …) داشته ابتدا این حالت نشستن را به نشستن معمولی ( دو پا روی زمین ، حالت باز) تبدیل کرده و سپس از او درخواست کنیم که تصمیم نهایی خود را گرفته.

امتیاز دهید
, , ,

زبان بدن پاها

زبان بدن پاهازبان بدن پاها - Lie To Me . ir

ما در هر حالتی که باشیم بدن با ما سخن می گوید. در زبان بدن، شما وقتی وارد اتاق، دفتر و یا هر مکانی می شوید نحوه حرکت پاها، حالت نشستن شما و مسائل دیگر، بیانگر احساسی است که شما از مکان دارید و همچنین نحوه نشستن شما می تواند به دلایل گوناگون از جمله بی حوصلگی تغییر کند. از طرفی همه ی انسان ها به حرکات صورت و دستان خود توجه کافی نداشته و به عبارت دیگر انسان کمترین توجه را نسبت به حرکات و نحوه قرارگیری پا در نشستن و یا ایستادن دارد. انجام حرکات پا در بیشتر اوقات به صورت ناخودآگاه بوده و کم پیش می آید شخصی زبان بدن پاهای خود را جعل کند. همین امر به ما کمک می کند تا بتوانیم اطلاعات قابل اطمینان تری، نسبت به بقیه اندام ها، از زبان بدن پاهای شخص بدست آوریم.

نحوی که شخص دستهای خود را در هنگام راه رفتن تکان می دهد بینشی از شخصیت او به شما می دهد.اما شاید شخص با این حرکت سعی در ایجاد طرز فکری در ذهن شما می کند و شخصیت او متفاوت باشد.اینگونه حرکات فریبنده کمتر در زبان بدن پاها دیده شده.سرعت راه رفتن نیز بیانگر مواردی می باشد.به طور کل جوانان به دلیل انعطاف پذیرتر بودن عضلات بازوی خود،آنها را با سرعت بیشتری نسبت به افراد مسن تکان داده.دست زن ها از مردها بیشتر به عقب آمده و می توان این مورد را در حرکات دستان او هنگام راه رفتن مشاهده کرد و علت قابلیت عقبتر آمدن دست به آنها امکان می دهد تا حمل و بدوش گرفتن بچه آسانتر باشد.

تحقیقات نشان داده که وقتی یک شخص در حال دروغگویی می باشد حرکات و رفتار فریبنده اندام هایش بیشتر می شود.به طور عادی دروغگو سعی در کم کردن حرکات دست و صورت بوده و توجه فراوانی زبام بدن پاها نداشته! زمانهایی تنها با یک نگاه به پاها می توان گفت که آیا حرف های شخص حقیقت دارد یا خیر به همین دلیل زمانهایی که شخص در پشت میزی که پاهای وی معلوم نبوده نشسته(رنگی و غیره) به دلیل معلوم نبودن پاها در مورد حرکات آنها بی اعتنایی کرده (ممکن است از فشار روحی در حال روپایی زدن باشد) در حالی که میز شیشه ای او را وادار می سازد نسبت به حرکات پاهای خود آگاه تر باشد.

زبان بدن پاها - Lie To Me . ir

زبان بدن پاها در شرایط و مکانهای مختلف معانی گوناگونی داده و چون در مغز دو مورد فرار از خطر و یافتن غذا عامل های اصلی پاها بوده وقتی شما از قصد خروج را داشته و یا دوستی ربرو شده شاید برای چندین دقیقه اول صحبت کنید و پاهای شما به سمت او باشد ولی بعد از مدتی یکی از پاهای شما جلوتر آمده و به سمت نزدیکترین درب خروجی اشاره می کند.همین امر برای کارمندی که رئیس او بعد از وقت اداری در حال صحبت با او در نزدیک درب خروجی می باشد.در بعضی اوقات بدن شما نیز به درب خروجی اشاره کرده اما در زمانهایی که یک بالا دست و یا شخصی که با او تعارف داشته بالا تنه ( سینه و شکم ) به خصوص صورت به سمت شخص بوده ولی ممکن است گاه گاهی یک نگاهی زیرزیرکانه به درب خروجی انداخته و شاید انگشتان یک پا به درب خروجی اشاره کنند!

تفاوت هایی نیز در زبان بدن پاهای مرد و زن بوده. در ایستادن ،نشستن، بلند شدن ، خوابیدن و مسائلی که شاید به آنها در اینجا اشاره نشود که می تواند به نوع لباس،کفش و یا آناتومی بدن مربوط شود.برای مثال خانومی که دامن پوشیده نمی تواند هنگام نشستن در عموم پاهای خود را باز کند(حالتهای استثنا به کنار).بیزه های مرد به دلیل حرارت بالا در بیرون بدن قرار داده شدن که همین باعث شده مردها در بیشتر اوقات هنگام نشستن پاهای خود را از هم باز کنند تا گرمای زیادی در وسط تولید نشود.عکس همین امر در زبان بدن هردو جنس هنگام سرد شدن وجود داشته که پاها روی هم و دست ها نیز در وسط و نزدیک قسمت شرمگاهی یا در زیربقل قرار گرفته می شود.زبان بدن پاها - Lie To Me . ir

بررسی زبان بدن پاها – حالت ایستادن

بررسی زبان بدن پاها  – حالت نشستن

 

 

 

امتیاز دهید