نوشته‌ها

لمس خود

   لمس خود در زبان بدن

لمس کردن خود – خود لمسی  – نوازش خود (Self Touching , Self Stroking) این کار با لمس کردن خود در ناحیه هایی مانند مچ دست ، گردن ، صورت ، قفسه سینه انجام می شود که در بیشتر اوقات نشانه اضطراب ، عصبانیت ، دروغ گقتن ،  نیاز به اعتماد می باشد.

خود لمسی در زبان بدن_self touching in bodylanguage

علت لمس خود می تواند برای ایجاد امنیت در خود همانند زمانی که یک مادر بچه اش را نوازش می کند باشد.در صورتی که شما می خواهید خود را مسلط و قوی نشان دهید بهتر است نسبت از لمس کردن خود خودداری کنید. در صورتی که نیاز به احساس آرام بخش دارید می توانید چند بار ساعد دست خود و یا پشت سر خود را لمس کنید.

در قرارهایی که با جنس مونث دارید در صورتی که کاری نباشد، زن ممکن است از لمس خود برای ایجاد تمایل در مرد استفاده کند. خانم ها معمولاً آن شکلی که دوست دارند دوست پسر یا شوهرشان آنها را نوازش کنند خود را نوازش می کنند. اگر بالای قفسه سینه باشد که معمولاً لمس کردن گردن ، گردنبند و یا گوشواره می باشد برای جلب توجه مرد به سینه های خود می باشد. که ممکن برای شهوتی کردن باشد. قسمت دیگر قسمت ران بیرونی و یا قسمت داخل ران پایی که بر روی پای دیگری قرار دارد.  در صورتی که یک لمس کوچک گردن همراه با حرکت موها به یک سمت باشد نشانه مطیع بودن است.

نشانه در عمل : در رستورانی مشتری از آشپز می پرسد آیا شما دست های خود را شسته اید ؟ آشپز بعد از اینکه پشت گردن خود را لمس کرده جواب مثبت می دهد! مشتری دوباره می پرسد آیا شما امروز دستشویی رفته بودید ؟ آشپز بعد از تکرار حرکت می گوید خیر! پیام کاملاً واضح بود و مشتری رستوران را ترک کرد.

خود لمسی در زبان بدن_self-touching in bodylanguage

زمینه های این نشانه در زبان بدن بسیار می باشد که ما به چند مورد اشاره می کنیم :

لمس کردن ریش ، مالیدن دست ها به هم ، کشیدن گوش ، ماساژ دادن گلو ، کشیدن انگشتان ، شکستن قولنج ، استفاده از انگشت اشاره برای خاراندن پشت گردن ، مالش ران ها ، مالش مچ ، لمس موها و یا خاراندن آنها با یک انگشت. بعضی از این نشانه ها در قرار های دوستانه می تواند نشان دهنده علاقه مندی و یا تحرک جنسی باشد.

 

امتیاز دهید