نوشته‌ها

, , , , , ,

حالت ایستادن

حالت ایستادن در زبان بدن

 حالت ایستادن در زبان بدن

نوع و حالت ایستادن شما در هنگامه مکالمه بسیار مهم است،وقتی شما ایستاده شروع به مکالمه می کنید تمامی حرکات زبان بدن شما مشخص و قابل مشاهده بوده.حالت پاهای شما می تواند بیانگر مقدار علاقه،صحت صحبت های و احساسات شما باشد.ایستادن یکی از بهترین حالت ها برای بررسی زبان شخص می باشد که علت آن نمایان بودن تمامی اعضای بدن می باشد.

حالت ایستادن خبر دارد

همان ایستادن با پاهای موازی بوده. این حالت معمولی ترین آن می باشد که هیچگونه نشانه ای برای ماندن یا رفتن ندارد. این نشانه بیشتر در زن ها استفاده می شود زیرا پاها به هم چسبیده. ایستادن به این شکل کنترل شما را در هنگام تکان خوردن کم کرده و اگر کسی که به این حالت ایستاده است را هٌل دهید به راحتی افتاده.سربازها در هنگام  ادای احترام حالت ایستادن خبر دار داشته.کسانی که درباره انجام عملی یا موضوعی تردید دارند به این حالت ایستاده ولی کسانی که تردید نداشته با پاهای بازتر ایستاده.پاهای بازتر شما را محکمتر روی زمین نگه داشته و با یک هٌل تعادل شما بهم نمی خورد و کسانی که درباره کار یا موضوع مطمئن هستند از پاهای باز برای ایستادن استفاده می کنند.

حالت ایستادن پاهای باز

حالت ایستادن در زبان بدن

عمدتا برای مردها بوده که برای نمایش پایین تنه و یا علاقه از آن استفاده می کنند.در این حالت پاها به اندازه فاصله شانه ها از هم باز شده و این بیانیه روشنی است که مرد قست ترک مکان را نداشته.این حالت ایستادن ، حالتی تسلطی بوده که باعث می شود قسمت شرمگاهی مرد برجسته شود.مردهایی که در مسابقات شرکت می کنند روبروی هم به این شکل ایستاده که قدرتمندی خود به یکدیگر نشان داده.

حالت ایستادن با پاهای باز می تواند با گذاشتن دست روی کمر همراه باشد که این کار می تواند برای تلاش برای اشغال فضای بیشتر برای جلب توجه،نمایش قدرت،عصبانیت باشد.زمانی که یک دست استفاده می شود ، آرنج دست می تواند به مکان ( درب خروجی) یا شخصی اشاره کند.دست بروی کمر زمانی که در حال بازخواست از کسی باشیم نیز ممکن است نمایان شود که نشانه مسلط بودن ما بر شخص است ( کارفرما در برابر کارمند).

حالت ایستادن یک پا به جلو

 حالت ایستادن در زبان بدن

این یک سرنخ بسیار با ارزشمند برای متوجه شدن تفکر و قصد می باشد زیرا معمولا این حرکت به صورت ناخودآگاه انجام شده و بیانگر مسیری یا مکانی که فرد قصد رفتن دارد را بوده.اگر در حین مکالمه یکی از پاهای شخص جلوتر و در حال اشاره به نزدیکترین خروجی می باشد، بهتر است هر چه سریعتر حرفهای خود را جمع بندی کنید.ممکن است پای جلو آمده به شما که این نشانه خوبی بوده.

 

حالت ایستادن پاهای ضربدری

 حالت ایستادن در زبان بدن

در ملاقات هایی که افراد ایستاده هستند اگر دقت کنید بعضی اشخاص پاهای خود را ضربدری کرده و دست به سینه می شود و حتی ممکن است فاصله خود را با بقیه افراد زیاد کنند و اگر کت پوشیده باشند دکمه آن را بسته.این حالت هایی است که بیشتر مردم وقتی در بین افرادی که به خوبی از آنها شناخت نداشته قرار می گیرند قابل رویت است.اگر شما با آنها صحبت کنید متوجه می شوید یکی یا چندین نفر از افراد گروه برای فرد ناشناخته بوده.همانطور که پاهای باز نشانه تسلط،باز بودن بوده پاهای بسته (ضربدری) نشانه حلت دفاعی ، مطیع داشته و حالتی برای جلوگیری از نمایان شدن قسمت شرم گاهی بوده.

حالت ایستادن قیچی ( پاهای ضربدری) برای زنان و مردان دارای دو معنی بوده:۱- آنها قصد ترک مکان را ندارند. ۲- دسترسی به قسمت شرمگاهی داده نمی شود.

این یک حالت دفاعی نیز می تواند باشد برای زمانی که ممکن است ضربه ای به قسمت مردانگی مرد وارد شود آنها پاهای خود را قیچی کرده.همچنین می تواند نشانه تردید و دودلی باشد.این حالت ایستادن در بعضی اوقات تنها برای چند ثانیه انجام می شود و سپس به حالت پاهای باز تبدیل شده که می تواند نشان حالت تدافعی بر موضوع مطرح شده باشد.زمانی که شخصی وارد جمعی شده و یکی از افراد جمع نحوه ایستادن او به قیچی تبدیل شده می تواند به دلیل نداشتن شناخت کافی یا بی علاقگی و تمایل نداشتن به مکالمه با شخص باشد.

حالت مالیدن روی پا به پشت پای دیگر ( مخصوص خانم ها)

 حالت ایستادن در زبان بدن

این عمل به دلیل خجالت و احساس نا امنی هنگام برخورد با شخص تازه و معمولا در روبرو شدن با جنس مخالف می باشد به صورتی که روی یکی از پاها بر روی پشت پای دیگری قفل شده یا مالیده می شود.بهتر است در زمان روبرو شدن با این حالت از سمت خانم با لبخند، به آرامی و گرم شروع به صحبت کرده تا شخص از حالت نا امنی و خجالت خارج شده و به اصطلاح یخ مابین اشخاص باز شده.

دفاعی ، سرد یا راحت ؟

بعضی اشخاص ادعا دارند که آنها فقط سردشان شده است و حالت دفاعی یا احساس نا امنی نداشته.اول اینکه وقتی شخصی می خواهد دستان خود را گرم کند آنها را در زیر بغل خود قرار داده به جای اینکه زیر آرنج قرار دهد ( حالت دفاعی).دوم شخصی که احساس سرما می کند پاهای خود را قیچی کرده اما پاها صاف بوده و به یکدیگر فشار می آورند در صورتی که در حالت نا امنی و دفاعی پاها فقط قیچی شده و به یکدیگر فشار نخواهند آورد.

کلام آخر

وقتی اشخاص در حالت ایستاده با یکدیگر شروع به مکالمه کرده اگر دست به سینه و پاهای انها قفل باشد به معنی وجود مشکلی بوده.حال این مشکل می تواند از ناشناخته بودن دوطرف برای یکدیگر تا بحث سر موضوعی باشد.معمولا وقتی دو طرف در حالت باز با یکدیگر صحبت کرده  کف دست ها رو به بالا و دستهای باز ،ایستادن باز از نشانه های بارز آن بوده.فضای بین آنها بیانگر مقدار صمیمیت آنها نیز می تواند باشد.زمینه را در نظر داشته باشید و دختری که با دستکش و کلاه در هوای سرد دست به سینه شده دلیل بر نا امنی وی نیست.

امتیاز دهید
, , ,

زبان بدن پاها

زبان بدن پاهازبان بدن پاها - Lie To Me . ir

ما در هر حالتی که باشیم بدن با ما سخن می گوید. در زبان بدن، شما وقتی وارد اتاق، دفتر و یا هر مکانی می شوید نحوه حرکت پاها، حالت نشستن شما و مسائل دیگر، بیانگر احساسی است که شما از مکان دارید و همچنین نحوه نشستن شما می تواند به دلایل گوناگون از جمله بی حوصلگی تغییر کند. از طرفی همه ی انسان ها به حرکات صورت و دستان خود توجه کافی نداشته و به عبارت دیگر انسان کمترین توجه را نسبت به حرکات و نحوه قرارگیری پا در نشستن و یا ایستادن دارد. انجام حرکات پا در بیشتر اوقات به صورت ناخودآگاه بوده و کم پیش می آید شخصی زبان بدن پاهای خود را جعل کند. همین امر به ما کمک می کند تا بتوانیم اطلاعات قابل اطمینان تری، نسبت به بقیه اندام ها، از زبان بدن پاهای شخص بدست آوریم.

نحوی که شخص دستهای خود را در هنگام راه رفتن تکان می دهد بینشی از شخصیت او به شما می دهد.اما شاید شخص با این حرکت سعی در ایجاد طرز فکری در ذهن شما می کند و شخصیت او متفاوت باشد.اینگونه حرکات فریبنده کمتر در زبان بدن پاها دیده شده.سرعت راه رفتن نیز بیانگر مواردی می باشد.به طور کل جوانان به دلیل انعطاف پذیرتر بودن عضلات بازوی خود،آنها را با سرعت بیشتری نسبت به افراد مسن تکان داده.دست زن ها از مردها بیشتر به عقب آمده و می توان این مورد را در حرکات دستان او هنگام راه رفتن مشاهده کرد و علت قابلیت عقبتر آمدن دست به آنها امکان می دهد تا حمل و بدوش گرفتن بچه آسانتر باشد.

تحقیقات نشان داده که وقتی یک شخص در حال دروغگویی می باشد حرکات و رفتار فریبنده اندام هایش بیشتر می شود.به طور عادی دروغگو سعی در کم کردن حرکات دست و صورت بوده و توجه فراوانی زبام بدن پاها نداشته! زمانهایی تنها با یک نگاه به پاها می توان گفت که آیا حرف های شخص حقیقت دارد یا خیر به همین دلیل زمانهایی که شخص در پشت میزی که پاهای وی معلوم نبوده نشسته(رنگی و غیره) به دلیل معلوم نبودن پاها در مورد حرکات آنها بی اعتنایی کرده (ممکن است از فشار روحی در حال روپایی زدن باشد) در حالی که میز شیشه ای او را وادار می سازد نسبت به حرکات پاهای خود آگاه تر باشد.

زبان بدن پاها - Lie To Me . ir

زبان بدن پاها در شرایط و مکانهای مختلف معانی گوناگونی داده و چون در مغز دو مورد فرار از خطر و یافتن غذا عامل های اصلی پاها بوده وقتی شما از قصد خروج را داشته و یا دوستی ربرو شده شاید برای چندین دقیقه اول صحبت کنید و پاهای شما به سمت او باشد ولی بعد از مدتی یکی از پاهای شما جلوتر آمده و به سمت نزدیکترین درب خروجی اشاره می کند.همین امر برای کارمندی که رئیس او بعد از وقت اداری در حال صحبت با او در نزدیک درب خروجی می باشد.در بعضی اوقات بدن شما نیز به درب خروجی اشاره کرده اما در زمانهایی که یک بالا دست و یا شخصی که با او تعارف داشته بالا تنه ( سینه و شکم ) به خصوص صورت به سمت شخص بوده ولی ممکن است گاه گاهی یک نگاهی زیرزیرکانه به درب خروجی انداخته و شاید انگشتان یک پا به درب خروجی اشاره کنند!

تفاوت هایی نیز در زبان بدن پاهای مرد و زن بوده. در ایستادن ،نشستن، بلند شدن ، خوابیدن و مسائلی که شاید به آنها در اینجا اشاره نشود که می تواند به نوع لباس،کفش و یا آناتومی بدن مربوط شود.برای مثال خانومی که دامن پوشیده نمی تواند هنگام نشستن در عموم پاهای خود را باز کند(حالتهای استثنا به کنار).بیزه های مرد به دلیل حرارت بالا در بیرون بدن قرار داده شدن که همین باعث شده مردها در بیشتر اوقات هنگام نشستن پاهای خود را از هم باز کنند تا گرمای زیادی در وسط تولید نشود.عکس همین امر در زبان بدن هردو جنس هنگام سرد شدن وجود داشته که پاها روی هم و دست ها نیز در وسط و نزدیک قسمت شرمگاهی یا در زیربقل قرار گرفته می شود.زبان بدن پاها - Lie To Me . ir

بررسی زبان بدن پاها – حالت ایستادن

بررسی زبان بدن پاها  – حالت نشستن

 

 

 

امتیاز دهید