نوشته‌ها

, , ,

ضربه به پیشانی

ضربه به پیشانی در زبان بدن

ضربه زدن به پیشانی با کف دست در زبان بدن بیشتر اوقات نشانه فراموشی است.اگر شخص ضربه به پیشانی خود بزند او از اینکه شما یاداور کاری که باید انجام می داده و فراموش کرده ناراحت است اما نترسیده است، در صورتی که به پشت گردن خود ضربه بزند که به صورت غیر کلامی به شما می گوید که رنج آور هستید و او حوصله انجام کاری که شما از او خواسته اید را ندارد همچنین می تواند نشانه ترس از انجام ندادن آن کار باشد.
وقتی شخص به پیشانی خود ضربه می زند می توان گفت که در حال مجازات خود به علت فراموش کردن مسئله ای یا به خاطر نیا وردن جوابی در زمان کم است. ضربه به پیشانی می تواند با نشانه های دیگری مانند بالا بردن ابروها ، نشانه تعجب ، گشاد شدن چشم ، بسته شدن چشم و ابروها به داخل (حالت اخم) همراه باشد.
در بعضی اوقات شخص پشت گردن خود را بعد از جواب به یک سوالی مالش می دهد که این نشانه فریب و یا دروغ می باشد. این نشانه نیز می تواند همراه با بالا رفتن ابرو ، در بعضی اوقات حالت ترس از آشکار شدن دروغ نیز همراه باشد.
نشانه در عمل : هم کلاسی که کتاب دوست خود را برای نوشتن سوالات به خانه برده بود و قرار بود روز بعد آن را برگرداند ، وقتی دوست او پرسید : آیا کتاب را آورده ای ؟ او به پیشانی خود ضربه زده و به دوست خود می گوید : متاسفانه فراموش کردم.با زدن ضربه به پیشانی او خود را بخاطر فراموش کردن مجازات کرد.

امتیاز دهید