نوشته‌ها

, ,

لمس بینی

لمس بینی در زبان بدن

در اصل نشانه لمس بینی، حرکت مصنوعی و پنهانی دست جلوی دهان است که معمولاً بوسیله بزرگسالان انجام می شود.ممکن است شامل چندین مالش آرام در زیر بینی و یا یک مالش سریع نا محسوس باشد.لمس بینی همانند دست جلوی دهان می تواند بوسیله شخصی که در حال صحبت است برای پنهان کردن دروغ و فریب یا بوسیله شنونده به معنی قبول نداشتن حرفهای مخاطب انجام شود.لمس بینی در زبان بدن_Nose touch in body language

در هنگام دروغ گفتن رگهای خونی  در بینی ممکن است بزرگ شوند که این باعث قرمزتر نشان دادن بینی می شود. همچنین در بعضی حالات هیستامین در سلول های بینی ترشح می شود که باعث خارش و لمس بینی می شود.

این لمس می توانند به گونه های مختلفی مانند :

لمس یک سمت بینی از بالا به پایین که انجام این کار معمولاً یک یا دوبار انجام می شود و هرچند باری که بیشتر تکرار شود نشان دهنده بزرگی دروغ و یا بزرگی افکار منفی در شخص شنونده است.

ممکن است روی انگشت اشاره ضربه ای به پایین بینی وارد کند.

انگشت ممکن است روی بینی را به صورت آرام اما به نشانه خارش لمس کند.

بیشتر این لمس ها معمولاً بوسیله انگشت اشاره انجام می شود اما از انگشتان دیگری نیز استفاده می شود.لمس بینی در زبان بدن_Nose touching in bodylanguage

نشانه در عمل : کارمندی که در حال توضیح دادن علت غیبت غیر موجه خود به کارفرما بود در حین توضیح انگشت اشاره دست راست او سمت چپ بینی دوبار از بالا به پایین  را می خاراند و انگشت شصت او بر روی نوک بینی بوده. معنی آن برای کارفرما کاملاً مشخص بود که کارمند در حال دروغ گفتن است.

امتیاز دهید