نوشته‌ها

,

لمس گوش

لمس گوش در زبان بدن

در زبان بدن نشانه لمس گوش در بیشتر اوقات به صورت ناخودآگاه انجام می شود طوری که شخص پایین گوش خود را کشیده یا لمس می کند و در بعضی اوقات ممکن است تمام گوش را دربر گیرد. این کار زمانی انجام می شود که شخص حرفهای گوینده را قبول نداشته یا گوینده در حال دروغ گفتن می باشد و به علت گفتن دروغ ، احساس اضطراب و یا عصبانیت کند.کودکان وقتی تمایللمس گوس در زبان بدن_Ear rubbing in bodylanguage

به شنیدن صدایی ندارن و یا والدین آنها در حال دعوا کردن آنها می باشد دستان خود را روی گوشها قرار داده و این کار در بزرگسالان به صورت حرفه ای تر انجام می شود و بیشتر به قسمت نرمه گوش ختم می شود.

این نشانه می تواند یک حالت دفاعی نیز باشد و به علت بلندی صدا دستان را بر روی گوش قرار داده همانند همایشی که در حال شروع شدن است و صداهای دست زدن و یا موزیک باعث آزار شخص شده و برای جلوگیری از منتقل شدن صدا به بخش داخلی مغز از این نشانه استفاده شود.

کشیدن نرمه گوش نیز می تواند در زمانی که خودمان در حال دروغ گفتن هستیم نیز انجام می شود و علت آن این است که

همانطور که در حال دروغ گفتن هستیم ، حقیقت را نیز می دانیم و به علت داشتن دو تفکر در ذهن این نشانه نمایان می شود.برای مثال فروشنده ای که در حال تعریف مثبت از جنس خود می باشد و گوش خود را لمیس می کند به علت ناسازگاری فکری بوجود آمده می باشد.

در زمانی که شخص نقش شنونده را دارد و بعد از شنیدن صحبت های مخاطب خود به کشیدن نرمه گوش اقدام می کند به معنی ( باورم نمی شود این حرفها را دارم می شنوم ) می باشد و با این کار تلاش می کند که صحبت های شخص را کمتر بشنود و حالت ناخوشایندی در او ایجاد شده را با این کار کم و به حداقل برساند.در بعضی اوقات نیز می تواند نشانه بی حوصلگی به علت شنیدن متعدد حرفها و یا عصبانیت باشد.

نشانه در عمل : همانطور که کارفرما در حال بد گفتن از کارمند بود ، کارمند که بسیار عصبی شده بود و گوشهایش قرمز شده بود ، نرمه گوش سمت راست خود شروع به مالش کرد. معنی بسیار واضحی داشت که کارمند از حرفهای کارفرما خسته شده.

وقتی انسان عصبی می شود  گوش قرمز می شود که این عصبانیت می تواند منشاء نگرانی او از آشکار شدن دروغهای گفته باشد و  کشیدن یا لمس گوش در این حالات کمک می کند و نسبت به زمینه و موقعیت باید متوجه معنی این نشانه در زبان بدن شد.لمس گوش در زبان بدن_Ear rubbing in bodylanguage

امتیاز دهید