نوشته‌ها

, , ,

مالیدن کف دست ها

مالیدن کف دست ها

مالیدن کف دست ها در زبان بدن انواع مختلفی داشته.وقتی که شخصی چیزی را برای مخاطب خود در نظر گرفته و یا در مورد رویدادی که قرار است رخ دهد می تواند کف دست ها را به نشانه ی خوب یا بد به هم مالیده.مالیدن کف دست ها به صورت موازی حالتی است که ذهنیت شخص نسبت به موضوع خوب و بوده. برای مثال دوستی که دست خود را به هم

مالیدن کف دست ها به یکدیگر زبان بدن

ذهنیت مثبت

مالیده و به دوستان خود می گوید : این سفر خوبی میشه ، یا بازاریابی که با هیجان وارد اتاق می شود و دست های خود را به هم مالیده و می گوید : الان یک سفارش بزرگ گرفتیم ، یا گارسونی که کف دستهای خود را به هم مالیده و می گوید : چیز دیگری نیاز ندارید، و امثال این موارد همه کف دستهای خود را به صورت موازی به هم مالیده که نشان انتظار مثبت از آن رویداد است.

مالیدن دست به نوعی که انگشتان یک دست به صورت کج نه موازی و همراه با زاویه بر روی دست دیگر مالیده شود نشانگر ذهنیت منفی در مورد رویداد یا مخاطب خود است.کارمندی که در حال کشیدن نقشه ای شوم برای همکار خود می باشد می تواند از این نشانه استفاده کند.این نوع مالیدن کف دست ها در بیشتر اوقات نشان از ذهنیت بد شخص نسبت به مخاطب و یا رویدادی است.

سرعت مالیدن کف دست ها به یکدیگر نیز می تواند بر ذهنیت مخاطب تاثیر گذاشته و همچنین ذهنیت شخص را نیز نشان دهد.معمولا سرعت دست ها هنگام مالیدن دست ها به صورت موازی زیاد بوده و علت آن را هم می توان به تمایل شخص برای نشان دادن مورد یا رویارویی با رویداد باشد ولی در حالت کج سرعت کاسته شده.

مالیدن کف دست ها به یکدیگر زبان بدن

ذهنیت منفی

تعداد دفعات نیز می تواند بیانگر تفکر شخص بر روی موضوع باشد.برای مثال اگر شخصی وارد آژانس مسکن شده و متصدی آژانس دست های خود را با سرعت به طور موازی دو بار به یکدیگر مالیده و سپس به مخاطب می گوید خانه ای در نظر دارم که مورد پسند شما خواهد بود نشانگر این است که ذهنیت شخص خوب بوده و انتظار دارد که مشتری خانه را پسندیده و خریداری می کند.همین عمر می تواند برای خریدار نیز رخ دهد به نحوی که بعد از معرفی خانه خریدار دست های خود را با سرعت به هم مالیده و می گوید : بریم خانه را ببینیم ، به این معنی است که مشتری ذهنیت مثبی از پیشنهاد شما داشته و انتظار دارد که خانه مورد پسند او واقع شود.حال فکر کنید متصدی کف دست های خود را به آرامی مالیده و به شما می گوید این خانه مورد پسند شما خواهد بود شما او را آدمی زیرک یا متقلب فرض می کردید.چشمان نیز در بعضی اوقات کمک می کند که متوجه ذهنیت شخص شویم برای مثال شخصی که در حال نگاه از گوشه چشم خود می باشد و به آرامی دست های خود را مالیده نشان دهنده تفکر منفی در مورد موضوع بوده.

 

زمینه نیز می بایست همیشه در یاد ما باشد زیرا مردی که در هوا سرد دست های خود را به هم مالیده و پاهای خود را جمع کرده و در حال مکالمه با شما می باشد ذهنیت مثبت یا منفی در مورد موضوع نداشته و تنها هوا سرد باعث انجام این حرکت شده.

امتیاز دهید

نحوه تشخیص دروغ

نحوه تشخیص دروغ مالیدن دستها زبان بدن_تشخیص دروغ

منظور از تشخیص دروغ در اینجا هرگونه فریب کاری و مخفی کاری از سمت مخاطب شما می باشد.یک مخفی کاری شاید برای غافلگیر کردن روز تولد شما باشد و یا برای سود نبردن شما از یک معامله یا خبر ناخوشایند.فریب و مخفی کاری بوسیله انسان می تواند بوسیله گفتار،تن صدا و البته زبان بدن معلوم شود.زن ها در تشخیص فریب کاری مانند خیانت کمی تیز تر نسبت به مردان بوده و علت آن نیز گذراندن دوره ای با بچه ای می باشد که تنها راه ارتباط او با مادر بوسیله زبان بدن (تکان دادن سر به معنی سیر شدن از غذا ) و صدا های نا هنجار(خوشحالی،گریه) می باشد.

این نکته نیز حائز اهمیت بوده که ما در اینجا فقط نحوه تشخیص دروغ را مطالعه خواهیم کرد.در جامعه اشخاصی در تشخیص دروغ،فریب و مخفی کاری بهتر بوده که ممکن است شخص فریب کار ماهری بوده و یا در زندگی بسیار فریب خورده یا چندین کتاب نوشته شده در مورد تشخیص دروغ را مطالعه کرده باشد.( مورد دوم و سوم برای شخص بنده).

برای مثال شما در حین مکالمه با دوست خود شاید کمتر متوجه شوید که سرعت صحبتهای دوست ما در حال تغییر است.بیشتر اوقاتی که سخنان پشت تلفن با سرعت بالایی گفته می شود نشان فریبی در آن می باشد یا بی علاقه بودن شخص نسبت به موضوع که ممکن است با تعویض موضوع همراه شود.سرعت پایین هنگام صحبت نشان بر تفکر بر آن موضوع و یا به یاد آوردن چیزی می باشد.سرعت پایین نیز می تواند نشانده تفکر شخص بر موضوع دروغینی باشد که در حال ساختن است.

تن صدا نیز یکی از مواردی می باشد که نیاز به توجه داشته تا بتوانیم نسبت به تغییرات آن مطلع شویم که در تشخیص دروغ کمک کرده.برای مثال دختری که به مادر خود در هنگام مکالمه با سرعت و تن صدای تیز گفته من به خانه رفیقم می روم ممکن است با دوست پسر خود قرار داشته باشد.پلیسی که راننده ای همراه با موادر مخدر را کنار زده و راننده از ترس با تن صدای آرام می گوید بفرمایید جناب و ابروهایش به نشانه ترس به بالا رفته. غیبت کردن  نیز می تواند با تن صدای پایین باشد.نحوه صحبت کردن و انتخاب کلمات نیز در تشخیص دروغ تاثیر داشته و تعویض لحن و استفاده از کلمات متفاوت نیز می تواند بیان وجود چیزی باشد که شخص در تلاش برای فریب یا مخفی کاری است.

زبان بدن اساسی ترین مورد در تشخیص دروغ و فریب می باشد و در بیشتر اوقات وقتی شخص در مورد احساس خود به دروغین سخن می گوید،زبان بدن او احساس واقعی شخص را  بیان کرده و به علت اینکه بیشتر مردم در مورد زبان بدن اطلاع خاصی ندارند نمی تواند جلوی آن را گرفته.

هچنین مطالعه ای نشان داده که در زمان دروغ گفتن شخص ممکن است مانند چوب خشک بدون هیچگونه حرکتی حرف های خود را زده و در بعضی اوقات ثانیه ای چشم ها هم بسته شود که این نشانه ترس وارد شده به شخص از فاش شدن دروغ گفته شده است و به تشخص دروغ کمک می کند.ممکن است از زمان روبرو شدن شما با شخص، او با شما بدون استفاده از علائم تحریک گر،تقلید و تصویرگر ها به اصطلاح حالت چوب خشک در هنگام صحبت کردن بوده که بدلیل احساس ناراحتی شخص در کنار شما ( کارمند هنگام روبرو شدن با رئیس عصبی خود) و یا تلاش برای مخفی نگه داشتن چیزی یا دروغی بوده ولی اگر او در ابتدا از تصویرگرها استفاده کرده و بعد از مدتی یا در هنگام مطلب خاصی خشک شده بیانگر فریب یا مخفی کاری بوده.

پلک زدن سریع نیز یکی دیگر از مواردی می باشد که در هنگام دروغ و فریب کاری مشاهده می کنیم و به ما در تشخیص دروغ کمک می کند.در هنگامی که شما سوالی پرسیده که شخص سعی در ساختن دروغی در همان لحظه کرده چشمهای شخص در یک یا دوثانیه چندین بار پلک زده (۲ تا ۶ بار) که نشانه غافلگیری از حرف شما و تلاش شدید مغز برای ساختن دروغ می باشد.

مالیدن دستها زبان بدن_تشخیص دروغ

مالیدن دست ها به یکدیگر نیز از نشانه های اضطراب و مخفی کاری،ترس و تشخیص دروغ بوده.این نشانه در نوزادی بوسیله مادر برای آرام کردن بچه یا هنگامی که افتاده و شروع به گریه کرده مادر او را ناز کرده تا آرام شود.در جوانی و بزرگسالی این کار بوسیله خود شخص انجام گرفته. بچه مدرسه ای که از ترس ناظم دستهایش را در پشت خود روی هم گذاشته و

مالیدن دستها زبان بدن_تشخیص دروغ

شروع به مالیدن کرده یا شخصی که در مصاحبه به علت استرس از سوالات این کار را انجام می دهد.شخصی که در هنگام فاش شدن دروغ خود اینکار را برای آرام کردن خود انجام می دهد یا در هنگام دروغ گفتن برای حفظ آرامش و اعتماد به نفش شروع به مالیدن دست ها کرده.

 

 

تشخیص دروغ در زبان بدن

خندهای دروغینی مورد دیگری که معمولا بنده را آزار می دهد.که شخص یا از روی فریب یا مخفی کاری انجام داده.خنده ای که از روی ادب و احترام است معمولا دو سمت لب ها به یک اندازه به سمت بالا رفته و در بعضی اوقات ممکن است چروکی بر روی گوشه های پلک مشاهده شده که نشان دهنده احساس دوستی علاقه یا گرم بوده شخص است. اما خنده زیرکانه،نیشخند که باعث شده یک سمت لب به بالا رفته در بعضی اوقات خنده فریب کارانه ای که دو سمت لب به بالا رفته اما همراه با نگاهی خاص (جمع شدن پلک ها و نگاه به سمت خاصی) نمایانگر فریب یا مخفی کاری است.

سعی در تعویض موضوع مطرح شده بوسیله مخاطب می تواند به دلیل علاقه نداشتن به موضوع و یا تلاش برای مخفی کردن مسئله ای می باشد.خانوم ها قابلیت انجام دادن چندین کار با یکدیگر را داشته به همین دلیل وقتی می خواهند در مورد موضوعی صحبت نکنند شروع به انجام چندین کار باهم کرده و خود را شلوغ نشان می دهند.اما از طرفی زمانی که می خواهیم دروغی بگوییم به دلیل درگیر شدن مغز انجام کارهای فیزیکی کمی برای ما سخت خواهد بود ( برای مثال پر کردن چایی هنگام دروغ شخص ممکن است همانطور که قوری را در دست گرفته به صورت شما نگاه کرده و دروغ گفته سپس چایی را ریخته).

 نشانه های دیگری نیز وجود داشته ولی در نظر بگیرید که زمینه بسیار مهم بوده و همچنین برای ترجمه زبان بدن تنها یک حرکت را مد نظر نگرفته و سعی کنید حداقل چهار نشانه را مشاهده و نسبت به آن تصمیم بگیرید.بهترین زمان مچ گیری و فاش کردن دروغ و یا رویاروی کردن شخص با دروغ گفته شده زمانی می باشد که شخص تحت فشار قرار گرفته و ممکن است هر لحظه مطلبی یا کاری را به علت فشار وارد شده بر او انجام دهد که باعث فاش شدن موضوع می شود.

یافتن دروغ و فریب نیاز به دقت دید و پرسیدن سوال درست در زمان و مکان مناسب به نحوی که به شخص فشار روحی آورده که در این زمان شخص کنترل کمتری نسبت به زبان بدن خود داشته که می تواند باعث فاش شدن شخص شده.همچنین فشار روحی باعث می شود تا شخص برای رهایی از آن حرفهایی را که تمایل به گفتن آن نداشته را بازگو کند.

امتیاز دهید