نوشته‌ها

,

بی حوصلگی

بی حوصلگی در زبان بدن

نشانه های بی حوصلگی در زبان بدن متعدد هستند و نسبت به شرایط  نشانه های متفاوتی می توان مشاهده کرد که ما به چند نشانه اشاره خواهیم کرد

استفاده از کف دست برای نگه داشتن سر

خمیازه های متعدد ، این مورد می تواند به علت خستگی و یا کم خوابی هم باشد و باید به دنبال نشانه های دیگری بی حوصلگی  نیز باشیم. بعضی اوقات وقتی گوینده اطلاعات زیادی در مورد یک مسئله می دهد و شنونده وقت کمی برای درک مطالب دارد می تواند منجر به خمیازه کشیدن شود

تکان دادن پا که ممکن است به چپ یا راست و یا بالا و پایین باشد

کم شدن تماس چشمی شنونده

بازی کردن با وسایل اطراف خود همانند خودکار

استفاده از انگشت شصت

به عنوان نگه دارنده سر که در بعضی اوقات با بقیه انگشتان به حالت مشت و در بعضی اوقات انگشت اشاره  برروی گونه و به سمت بالا بوده همانند تابلوهای سکوت در بیمارستان، در مواردی که بی حوصلگی به بیشترین حد خود رسیده شما به جای استفاده از انگشت شصت از کف دست خود برای نگه داشتن سر و جلوگیری از افتادن سر استفاده می کنید به شکلی که انگشتها به حالت نیمه مشت در سمت چپ و یا راست گونه شما می باشد و کف ست در حال نگه داشتن سر.

 

امتیاز دهید