نوشته‌ها

, , , ,

نیشخند

نیشخند در زبان بدن

یا خنده ای تحقیر آمیز (Contempt) است به عبارتی شما خود را بالاتر از مخاطب خود می دانید برای مثال : وقتی مخاطب به داستانی اشاره می کند شما با نیشخند اشاره می کنید که من تا آخرش را می دانم.نیشخند در زبان بدن_Contempt in bodylanguage

نشانه نیشخند می تواند همراه با نگاه به سمت پایین ، دستها به  حالت ” داری چی کار می کنی ” ، پوز خند زدن ، لبهای سفت شده وحرکت سر انسان به سمت دیگری باشد ،همراه با عصبانیت ، کشیده شدن چشمها ، لبها به سمت جلو آمده و گوشه دهان به سمت عقب کشیده شده ، می تواند همراه با پوزخند (Sneering) می باشد که باعث چروک شدن روی دماغ باشد

این نشانه ممکن است همراه با خنده ای باشد که در آن گوشه های لب به صورت نا برابر کشیده شده اند و یک سمت بیشتر از سمت دیگری به گوشه تمایل دارد.یا باعث بالا رفتن لب پایینی شود که در این صورت گوشه های لب به سمت پایین خواهد آمد  ( نیشخند عصبی)

نیشخند بیانگر چه احساساتی می باشد :
نیشخند در زبان بدن_Contempt in bodylanguage

تنفر

مخالف بودن

عصبانیت

کمبود احترام شخص نسبت به شما

حرکت های بعد از این عمل نیز بسیار مهم هستند چون نشانگر احساس طرف نسبت به شما در آن لحظه می باشند.

نیشخند می تواند در وضعیت های محتلف باشد :

نیشخند در زبان بدن_Contemp in bodylanguage

وارد شدن یک عضو جدید به گروه

یک ایده کاری

برخورد با کارفرما و شخص بالا دست و یا پایین دست

مشکل در رابطه

نشانه در عمل : مکالمه همانطور که به سمت سیاست رفت از بد به افتضاح کشیده شد. وقتی حتی نمی توانستند چشم تو چشم در مورد بحث به هم نگاه کنند، او دماغش را چشین دار کرد ، چشم ها را به صورت کشیده و تنگ کرده لبهای خود را سفت کرده که یک تمایلی به راست داشت سر خود را تکان داد ، معنیش کاملاً معلوم بود

حالت نیشخند به هیچ عنوان نشانه خوبی برای مخاطب نمی باشد مخصوصاً در رابطه های عاطفی.نیشخند در زبان بدن_Contempt in bodylanguage

بخاطر داشته باشید که بعضی اشخاص به شما نگاه خواهند کرد و نیشخند خواهند زد و بعضی دیگر به سمت دیگری نگاه کرده این حالت را از شما مخفی نگه می دارند.

کدام نوع بدتر است آنکه به چشمان شما نگاه کنند و نیشخند زنند  یا از شما مخفی نگه دارند ؟

 

امتیاز دهید