نوشته‌ها

, ,

خنده اندوهگین

خنده اندوهگین در زبان بدن

نشانه خنده رو به پایین ،خنده ناراحتی ، خنده اندوهگین (Downturned Smile) خنده ای است که گوشه های لب به پایین رفته و معمولاً دارای معانی منفی می باشد.

خنده رو به پایین بیانگر چه احساساتی می باشد :

ناراحتی

مخالفت و یا قبول نداشتن صحبتهای مخاطب

عصبانیت و راضی نبودن

دارای استرس بودن

بی اهمیتی

نشانه های خنده اندوهگین عبارتند از :

گوشه های لب کشیده رو به پایین

گوشه های چشم به سمت پایین

صورت حالت U  به خود می گیرد

نشانه در عمل : علی همانطور که داشتن در مورد مشکلات خود می گفت ارتباط چشمی را قطع کرد و به سمت پایین نگاه کرد و لبهای او حالت u به خود گرفتند.

این نشانه در بیشتر اوقات بیانگر استرس ، ناراحتی ، عصبانیت و احساسات منفی می باشد اما اگر مدت طولانی بر روی صورت بماند بیانگر عصبانیت ، افسردگی و ناراحتی است اما اگر به صورت سریع باشد بیشتر نشانگر استرس است

 

امتیاز دهید