نوشته‌ها

,

تقلید

تقلید در زبان بدن :

Mirroring به انگلیسی معنی کلمه بازتاب کردن، به رفتاری گویند که در آن یک شخص حرکت ، الگوی سخن و لحن یا چیز دیگری از شخص دیگر تقلید می کند.این عمل را معمولاً در موقعیت های اجتماعی یا ما بین دوستان نزدیک اتفاق می افتد.این مفهوم و تقلید بر مفاهیم و درک دیگر افراد نسبت به فردی که در حال انجام این عمل است تاثیر گذاشته و می تواند باعث برقراری ارتباط  فرد با دیگران شود.تقلید در زبان بدن دارای قدرت بسیاری در ارتباط غیر کلامی داشته به معنی اینکه من همانند تو احساس یا فکر می کنم.تقلید در زبان بدن_mirroring in bodylanguage

تحقیقات نشان داده کسانی که از یک احساس تجربه ای مشابه دارند امکان بوجود آمدن اعتماد متقابل ، ارتباط و درک وجود داشته که این خود باعث می شود که آنها زبان بدن و حالت صورت یکدیگر به ناخودآگاه تقلید کنند.به همین دلیل در کافه ها موزیک های رومانتیک پخش شده تا دونفر را در یک طرز فکر و سطح فکری یکسان قرار دهد.

بسیاری از خانوم ها به صورت طبیعی این قابلیت را داشته که زبان بدن را درک و برای خود تفسیر کنند به همین علت یک خانوم درصد بیشتری امکان تقلید حرکات یک خانوم دیگر را داشته تا یا آقا نسبت به یک هم نوع خود اما قابل توجه است که بعضی اوقات در صورتی که یک آقا حالت چهره  یک خانوم را تقلید کند از سمت آن خانوم جذاب ، باهوش و قابل تکیه محسوب خواهد شد.

مردها در دست دیگر همانند صورت های صامت می مانند که ترجیح می دهند هیج نوع احساسی از چهره رخنه نکرده که به آنها اجازه دهد کنترل موقعیت های متفاوت را بدست گیرند.اما این بدان معنا نیست که آنها هیچگونه احساسی را تجربه نکرده بلکه مغز مردها از فاش شدن احساساتی که در حال تجربه هستند بوسیله ماسک ( صورت صامت) جلوگیری کرده.نکته ای که در انجام تقلید در زبان بدن مرد می باشد آن است که مرد احساسات را بوسیله صورت ابراز نکرده بلکه بوسیله بدن است.خانوم ها با دانستن اینکه نیازی به تقلید ماسک صورت مردان نداشته ولی برای جلوگیری از بوجود آمدن درک غلط (احساس غلط) حرکات صورت خود را کم کرده.

تقلیدِ زبان بدن و حرکات اندام و صورت یک قسمت است. قسمت دیگر تقلید صدا ، لحجه ، لحن ، سرعت است که آمیخته شده با Mirroring حرکات بدن و صورت می تواند درک و اعتماد متقابل بوجود آورد.سعی کنید در برخوردهای خود از مخاطبان خود سریعتر صحبت نکرده که باعث احساس زیر فشار بودن آنها از سمت شما خواهد شد بهترین حالت صحبت همانند سرعت و تن مخاطبان بوده و کمی آرامتر از همراهان خود.

در هنگام انجام عمل می بایست به این نکته توجه کنید که زبان بدن چه شخصی را انتخاب می کنید.اگر زبان بدن رئیس خود را در حالی که او حالت حکم فرما باشد تقلید کنید او شما را پررو ، گستاخ و احتمالاً در اولین فرصت اخراج خواهد کرد در صورتی که اگر همکاران شما می خواهند برتری خودشان را با استفاده از زبان بدن به شما نشان دهند ، تقلید زبان بدن آنها راه خوبی برای خلع صلاح آنهاست.

انجام تقلید زبان بدن معمولاً در حرکات پاها ( پا روی پا انداختن  – چهار ذانو نشستن (  ، دستها (دست به سینه نشستن  و یا استفاده از یک دست جهت تکیه ) و معمولاً همین تقلید در زبان بدن دو شخص در حال صحبت نشان می دهد که تمایل صحبت هرکدام نسبت به موضوع یا با یکدیگر به چه اندازه است، (در حالت ایستاده  آیا پاهای هر دو مخاطب روبروی هم بوده یا پاهای یکی از مخاطبین رو به خروجی اشاره می کرده ؟ )

امتیاز دهید