نوشته‌ها

,

بالا بردن بینی

بالا بردن بینی در زبان بدن

یا زیگ زاگ بینی (Noise Shurg , Nose Crinkle) در زبان بدنبالا بردن بینی در زبان بدن_noise shrug in bodylanguage را می توان به نشانه اهانت آمیز (پوزخند) مربوط کرد زیرا نصف نشانه های بالا بردن بینی را دارا می باشد.

بالا بردن بینی نشانگر مخالفت با مخاطب و قبول نداشتن حرفهای شخص می باشد. با تحریک عضله کنار بینی یک سمت بینی به سمت عقب کشیده شده که  در حالت تنفر نیز قابل مشاهده است

نشانه در عمل : دونفر که در حال صحبت هستند با ورود نفر سوم شخص به او نگاه کرده و در کمتر از یک ثانیه سمت راست بینی او بالا رفته. پیام واضح بود که از ورود شخص سوم برای او خوشحال کننده نبوده.

این نشانه نیز می تواند در بین دو شخص که در حال به اشتراک گذاشتن یک موضوع تنفر آمیز هستند.

نشانه های دیگر در ادامه : ممکن است بعد از بالا رفتن دماغ ، ابروها به هم نزدیک شوند ، غم گرفتن ، تکان دادن سر یا بدن به سمتی دیگر ، چرخش چشمها

بالا بردن بینی در زبان بدن_Noise Shrug in bodylanguage

امتیاز دهید